Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

La persistència de la crisi frena la tendència a la igualtatEls directius guanyen un 17,3% més que les seves homòlogues femenines.
La presència de la dona en llocs directius es manté en un escàs 11,6%

El nostre entorn més proper mostra com  França i Itàlia ens superen en igualtat retributiva.Les dades estadístiques actuals continuen visibilitzant les desigualtats salarials, tal i com ja havia comentat davant les dades de l'Enquesta d'Estructura Salarial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de la qual em vaig fer resó al meu post sobre desigualtat salarial entre home si dones.

L'informe de les conclusions del 6è informe sobre "Diferències retributives home-dona" presentat per ICSA i l'Escola de negocis EADA el passat 8 de març, apunten que la diferència salarial entre homes i dones  en l'àmbit directiu torna a pujar, concretament al 17,3%.

En les categories de comandaments arriba al 10,6%, mentre que a la dels empleats els homes guanyen una mica més d'un 15%. 2012 ens ha tornat a les xifres d'anys anteriors, exceptuant l'aparent millora de l'any passat. Què ha variat fonamentalment?. Els efectes de la crisi de llarga durada van produir el 2011 un cert miratge en matèria d'igualtat. La dona va veure reduïda la seva diferència salarial respecte l'home, no per un efecte positiu en la seva major consideració professional i, per tant, salarial, sinó essencialment perquè la retribució masculina va caure respecte anys anteriors. La durada de la mala situació econòmica ha frenat dràsticament les millores que s'havien produït en matèria d'igualtat abans del 2008. En aquest sentit, Ernesto Poveda, president d'ICSA Grup, insisteix en el gran error que suposa "menysprear el talent que representa més de la meitat de la població. És cert que la crisi ha limitat les capacitats de retribució però, en qualsevol cas, no hauria de significar una major desigualtat entre sexes "Quant a la presència femenina en llocs directius les dades continuen sent molt poc encoratjadors: la dona redueix la seva presència al 11,6%, mantenint-se en els baixos nivells de l'any anterior, tenint en compte que abans de la crisi arribava gairebé el 20% . Aline Masuda, professora i investigadora d'EADA, apunta cóm la dona sol sacrificar la seva carrera per poder conciliar treball i família. "Els estereotips socials encara són molt accentuats a Espanya. De fet, socialment les dones seguim assumint la responsabilitat moral sobre els fills mentre que un home que pretengui conciliar segueix sense estar ben vist ". A més, afegeix, "hi ha una discriminació implícita, seguim atenent a models culturals preestablerts. Les virtuts d'un cap se solen associar-se a les qualitats masculines: la competitivitat, l'assertivitat, l'agressivitat o l'autoritat. "

Il.lustrat per Lisa TorskePresència i formació femenina en llocs directius


L'informe d'ICSA-EADA assenyala que durant els últims dotze mesos la presència femenina en llocs directius tot just ha sofert variació. Destaca la consolidació de la dona en la funció de RH, aconseguint una quota del 31,6%, clarament superior a qualsevol altra posició dins de les figures tradicionals de la direcció (general, finances, comercial & màrqueting, producció i la pròpia de RR.HH.). El segueix Direcció Financera, amb una mica més d'un 18%. La Direcció General aconsegueix només el 8,5%, pràcticament igual que l'any anterior. Pel que fa la formació, aspecte clau en la competència directiva, la dona que ostenta càrrecs directius té en més d'un 92% titulació superior, mentre que l'home és 5 punts inferior. No obstant això, cal destacar que en els darrers temps els directius homes han registrat una considerable millora en aquest aspecte, passant de 73% de titulats en 2010 al 87.9% el 2012.


Si t'interessa accedir a l'informe pots sol.licitar-lo gratuïtament.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions