Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Economia Blava, una nova alternativa"Hi ha una força motriu més poderosa que el vapor,
 l'electricitat i l'energia atòmica: la voluntat"
Albert Einstein

Molts cops quan adquiria productes ecològics, o llegia noves propostes alternatives de l'economia verda, em venia al cap la mare,  el veï, i totes aquestes persones que, a diari malgrat que vulguin col·laborar en la millora del medi,ambient, raons econòmiques els hi impedeixen acabar de completar el cicle. Davant la situació de crisi econòmica en la que ens veiem, ser alternatiu vol dir augmentar les despeses econòmiques, ja que aquestes són sensiblement superior a la resta.

Davant aquesta realitat, he descobert que hi ha propostes alternatives: L'Economia Blava (The Blue Economy), ideada per Gunter Pauli, permet respondre a les necessitats bàsiques de tothom amb el que tenim a mà. Aquest nou plantejament transforma coneixement, en relació al mediambient,  en oportunitats de negoci.

Tot i que el video que us presento està en anglès, a data d'avui encara no l'han traduit, les imatges són molt eloqüents. Però si no, no deixeu de veure la presentació que fa en espanyol al seu web.

Com deien els creadors d'Idaccion, es tracta d'un concepte innovador en el plantejament empresarial: només hem d'emular els ecosistemes naturals per ser eficients en la producció de béns i serveis que la ciutadania necessita per ser feliç, amb responsabilitat compartida i respecte per a les generacions futures.

Plantjen deixar de perseguir la consecució d' un únic benefici. Volen aconseguir tots els que ofereix el procés de producció. No serveix l'especialització, ni les economies d'escala. Es tracta d'aprofitar, amb actitud innovadora, multitud de fonts d'ingressos al llarg del  procés productiu. Així es diversifiquen els riscos i s'abarateixen costos. Deixa de tenir sentit intentar valorar el subproducte o eliminar el residu. Aquests es converteixen en oportunitats de negociL'economia blava rebutja l'actitud elitista de l'economia verda, que pretén oferir productes ecològics que respecten el medi ambient, però que només són accessibles a una elit conservacionista amb alt poder adquisitiu. Tothom:  persones emprenedores i consumidores, tenim accés a l'economia blava de forma sostenible. És competitiva, sostenible i innovadora.


Com a tal és una nova manera de fer negocis: usant els recursos disponibles en sistemes de cascada, on les deixalles d'un producte es converteixen en matèria primera per crear un nou flux de caixa. D'aquesta manera es creen llocs de treball, es genera capital social i augmenten els ingressos i el medi ambient, que és la base per a les nostres vides, no es fa malbé ni es contamina més. Així podem passar d'una economia on el bo és car i el dolent barat, cap a un sistema on el bo i innovador és assequible.
 

Al voltant d'un terç d'aquestes 100 innovacions ja estan implementades en companyies d'arreu el món, un altre terç existeix com a prototip i l'últim terç va ser comprovat científicament, però cal investigar més per crear productes que es puguin comercialitzar.Al web de blueeconomy podeu trobar exemples de cóm crear multitud de llocs de treball i de riquesa.

01: El poder del vòrtex
02: Larves - les infermeres ...
03: Cafè ... en proteïnes
04: Electricitat sense bateries
05: El vidre ...
06: Gasolina del bosc
07: Suau com la seda
08: Colors sense pigments
09: Metalls sense mineria
10: Aire fresc sense filtres
11: Energia eòlica sense pilons
12: Energia eòlica sense turbines
13: Antibacterians
14: Negre per mantenir el fred
15: Aigua calenta per 25 anys (mínim)
16: ¿Extinguidores de foc?
17: Conservar aliments i medicina ...
18: Aigua neta sense clavegueres
19: Inodors de separació
20: Plàstics biodegradables
21: La Biorrefinería
22: El sabó net
23: Netejar sense sabó
 ....


Per reflexionar i compartir experiències sober l'Economia Blava el proper octubre es celebrarà la BLUE ECONOMY WORLD SUMMIT 2012 a Berlín.


Vull obrir aquesta nota reafirmant que avui, dia internacional d'Acció per la Salut de les dones, ens trobem amb milions d'elles al món sense cap tipus d'accés a serveis de salut. I a casa nostra hem de recordar que aquest any la celebració es farà dins d'un pais retallat, on la salut de les nostres dones es veu afectada de manera directa, i on trontolla tot el sistema públic de salut.

Cal protegir el dret a la salut de la dona, sense restriccions o exclusions de cap tipus a través de tot el seu cicle vital. És la ressenya que millor defineix la celebració d'aquest dia de la salut i la dona.

Tot i que s'han realitzat alguns progressos, les societats del món sencer segueixen fallant a la dona en moments clau de la seva vida, particularment en l'adolescència i la vellesa. Aquestes són les conclusions de l'informe publicat per l'OMS al 2009 sobre " Les dones i la salut: les dades d'avui, l'agenda de demà."

«Si es nega a les dones l'oportunitat de desenvolupar plenament el seu potencial humà, inclosa les seves possibilitats de portar una vida més sana i, almenys, una mica més feliç, està veritablement sana la societat en conjunt? Què ens diu això sobre l'estat del progrés social al segle XXI? », Es preguntava la Dra Chan.Les dones dispensen la millor part de l'atenció sanitària, però poques vegades reben l'atenció que necessiten.

Arreu del món, el gruix de l'atenció sanitària està a càrrec de les dones, ja sigui la llar, a la comunitat o al sistema de salut, i no obstant això, en aquesta atenció encara no s'aborden les necessitats i els problemes específics de les dones al llarg de la seva vida.

Fins al 80% de tota l'atenció de salut i el 90% de l'atenció de malalties relacionades amb el VIH / Sida es presten a la llar, gairebé sempre per part de dones. No obstant això, massa sovint, les dones no tenen suport, de reconeixement i de remuneració en aquesta funció essencial.

A l'hora d'atendre les necessitats de salut de la dona, és més probable que es disposi de certs serveis, com l'atenció durant l'embaràs, que d'altres com els de salut mental, violència sexual i detecció i tractament del càncer de coll d'úter.

D'altra banda, en molts països els serveis de salut sexual i reproductiva tendeixen a centrar-se exclusivament en les dones casades deixant de banda les necessitats de les que no ho són i de les adolescents. Són pocs els serveis que s'ocupen d'altres grups marginats de dones, com les consumidores de drogues per via intravenosa, les pertanyents a minories ètniques i les dones de les zones rurals.

«És hora de compensar les dones i les nenes, garantir l'atenció i el suport que necessiten perquè en tot moment de la seva vida puguin gaudir d'un dels drets humans fonamentals com és el dret a la salut», va assenyalar la Dra Chan.(Font: Nota de premsa de la OMS)


Us adjunto la relació dels diferetns punts que es defensa per millorar la salut de la dona a nivell global, i que va ser publicat l'any passat al web dones en xarxes.

- Salut sexual i reproductiva plena, durant tot el cicle vital.
- Maternitat voluntària, protegida, i respecte a les qui expressin la decisió de no ser mares.
- Accés a serveis de salut sexual i reproductiva, amb bona qualitat de l’atenció, oportuna i assequible i sense discriminació de cap tipus.
- Accés garantit a tots els mètodes anticonceptius moderns, incloent l’anticoncepción d’emergència i els condons masculins i femenins.
- Dret a l’avortament lliure, segur i legal, i fi de les persecucions contra les dones que avorten.
- Respecte a la lliure decisió de les dones sobre la seva sexualitat, sota l’opció que elles decideixin.
- Rebuig a tota expressió de violència i coerció en aquests àmbits, encara que provingui del seu cercle íntim, d’estranys o d’institucions.
- Foment de les responsabilitats compartides entre dones i homes en salut sexual i reproductiva, especialment, en la regulació de la fecunditat, prevenció d’infeccions de transmissió sexual (incloent el VIH/SIDA), criança de filles i fills, i cura de salut familiar
Material de suport:

La guia de l'OMS sobre "cóm fer particeps als homes i nens en la lluita contra la desigualtat de gènere a l'àmbit de la salut."

 

El Quadern de l'Institut de la dona: "La salut des de la sensibilitat de gènere" de la Lucía Artazcoz Lazcano. Durant les últimes dècades s’han elaborat nombrosos estudis sobre les diferències entre homes i dones en la manera d’afrontar i patir les situacions de malaltia. Els resultats d’aquests estudis han posat de manifest l’existència d’un biaix de gènere que ha provocat una relectura de molta bibliografia mèdica anterior. El treball de Lucía Artazcoz és una bona guia per entendre la necessitat de repensar la pràctica medicosanitària des de la perspectiva de gènere per millorar la salut de les dones, tant física com social.

El part respectat com a procés creatiu

Avui tanquem la setmana en la que es celebra el part respectat. Amb motiu d’aquesta celebració, us adjunto un dels escrits de les meves llevadores, que van aconseguir fer-me sentir poderosa, des del moment que prenia la decisió de tenir un part natural i respectat,  conscient del camí que triava, a casa meva i envoltada d'aquells que es fan estimar."El part ha de ser un procés respectat sempre, allà on la dona, la seva parella, decideixin i també cal tenir en compte les seves condicions de salut físiques, emocionals i socials.
Nosaltres acompanyem i assistim els parts al domicili, és la nostra opció, però també fem visites i grups de preparació a la maternitat i paternitat i criança a dones i parelles que volen tenir un part natural a l’hospital.

Elles i ells ens transmeten què desitgen i necessiten per viure aquesta etapa com un procés natural i fisiològic. Principalment volen que hi hagi intimitat, respecte, confiança i llibertat.

La dona durant el part està vivint un procés creatiu i cal recolzar aquesta capacitat creadora.

Com a principi bioètic contemplem la participació activa de la dona i la parella, si la té, per la presa de decisions. Per això es important que estiguin informats de tot el procés i tenir dret a escollir, així com de tenir les seves pròpies raons i sentiments per prendre les seves decisions i les professionals hauríem de ser sensibles per respectar les seves necessitats. Són persones adultes, amb criteris propis capaces de prendre les seves decisions sobre el seu cos, la seva vida i la seva criatura. Així com respectar les seves creences, valors i cultura. Podem orientar, proposar, informar, aconsellar, suggerir, però en definitiva ella sap el que desitja i necessita.

Es important en l’acompanyament i l’assistència al part, com també a l’embaràs i criança, la CONFIANÇA: en ella, en el seu cos que es savi, perquè sap el que està sentint: plaer, dolor, certeses, dubtes, pors, tranquil·litat… que acompanyem el que està vivint i sentint. Confiar en el seu o la seva acompanyant i la seva criatura.

Es necessari el RESPECTE: a la seva intimitat, la llibertat de moviments, els descans, les necessitats físiques, emocionals, que sigui tranquil, sentir-se acollida per l’entorn i els professionals.

Com a la vida, cada dona necessita el seu temps propi per fer les coses diàries i les extraordinàries també, així que el part forma part de la experiència pròpia i cadascuna té el seu ritme biològic, fisiològic, emocional i en aquest procés tant singular i únic no volen ni necessiten brusquedat, imposicions, presses… perquè sinó es tanquen i el part es una relació d’obertura a una mateixa i a l’altre.

La dona parint necessita conèixer també què li passa, que li expliquin com va evolucionant, què li fan i perquè, que l’escoltin.

Vol respecte a la nova vida, la seva criatura, que ha creat i criarà en endavant, que el seu bebè estigui acompanyat des del naixement per ella, la que li ha donat la vida, pell a pell amb qui el nodreix, no separar-los immediatament per fer proves que, si cal fer-les, poden esperar la majoria de vegades.

Respectar la trobada, el vincle, temps de mirar-se, acaronar la criatura, besar-la…. Respectar el seu hàbitat, on li pertoca estar… Ser tractat com a persona, respectant el seu plor, el seu dolor, les seves emocions, les seves necessitats d’escalfor, menjar, sentir-se segur o segura.

En definitiva volen un part i un naixement respectuós i íntim amb qualitat humana i professional.
No és només una opció, sinó també és un dret. Ens basem en la nostra experiència ( la que dones, homes i criatures ens transmeten), en uns principis bioètics, un codi deontològic que tots i totes les professionals hem de tenir cura, així com en l’evidència científica, les recomanacions de l’OMS i la disposició de diferents organismes públics i entitats diverses que han elaborat els plans de part i reconeixen el dret a ser informades, a decidir i la capacitat autònoma de les persones.

El part mereix respecte sempre."

Mireia i Tere
Cooperativa Titània-Tascó.Alguns links d’interès:

Estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud

Protocol d’assistència al part i al puerperi i d’atenció del nadó

Cuidados en el parto normal: una guia práctica (OMS)

Guia d’assistència al part a casa

Recomendaciones de la OMS sobre el nacimiento


Emprenedoria Social

«Arriscar és perdre l'equilibri momentàniament.
No arriscar és perdre a si mateix »
Koldo SaratxagaEl programa d'Innovació Social Barcelona, Ashoka & UpSocials es planteja la següent pregunta:  hi ha innovacions provades que poden resoldre eficaçment problemes socials crítics de Barcelona? Aquest programa estaria dins de l'emprenedoria social.Com a eina d'anàlisi de les bones pràctiques a l'emprenedoria social, la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Departament d’Empresa i Ocupació acaba de publicar el llibre Bones pràctiques internacionals de suport a l’emprenedoria social, que analitza quins són els àmbits clau en què els/les emprenedors socials requereixen suport i revisa com han fet aquesta tasca algunes organitzacions que proporcionen aquest suport amb èxit a escala internacional. 
  


Per presentar un llibre de bones pràctiques internacionals en el món de l’emprenedoria social, és necessari fer una petita introducció sobre aquesta “nova”  àrea emergent en el món de les organitzacions.
L'empresa social representa l’emprenedoria social en el mercat, en què les persones que posen en marxa una empresa social busquen, per sobre de tot, consumar un impacte social molt definit, però utilitzen els mercats i una activitat empresarial financerament viable per fer-ho.
Els empresaris socials creen empreses, i no hi ha cap mena de dubte que, en aquest acte de creació, comparteixen molts aspectes comuns amb els emprenedors de les empreses ordinàries, però en difereixen respecte de la seva missió fonamental. El motor de la creació d’una empresa social és l’impacte social, no l’aventura empresarial.
La distinció fonamental entre emprenedoria i emprenedoria social rau, doncs, en la proposició de valor. Per a una persona emprenedora, la proposició de valor consisteix a servir uns mercats que poden comprar un nou producte o servei, i aquesta proposició està dissenyada per obtenir un benefici per a la persona emprenedora i els seus inversors. En canvi, un emprenedor o emprenedora social té una proposició de valor relacionada amb la creació d’una transformació positiva a una part de la societat o a la societat en el seu conjunt. I aquesta proposició de valor no anticipa, en general, la creació d’un benefici financer per als seus inversors o per a si mateix (almenys a curt termini).  Això no significa que les empreses socials no hagin obtingut benefici o no vulguin obtenir-ne, però aquest benefici no és l’objectiu fonamental i, quan n’hi ha, una part important es reinverteix en la empresa per tal d’incrementar-ne l’impacte social a llarg termini.
Així, les empreses socials que competeixen en el mercat tracten de crear valor econòmic i, alhora, valor social.

El llibre que avui us presento  és un instrument generat en el marc del Programa d’emprenedoria social a Catalunya què, promogut per la Generalitat de Catalunya, es proposa “posicionar, estendre i dinamitzar l’emprenedoria social en el conjunt de la societat catalana, identificar iniciatives emprenedores socials i potenciar-ne la viabilitat, crear un ecosistema que faciliti l’accés a les eines i als recursos per part de les persones emprenedores, com també la interacció entre els diferents actors de l’emprenedoria social a Catalunya”.


Si esteu interessats en el tema us recomano que visiteu  UPSOCIAL, que són una comunitat de persones i organitzacions relacionades amb l'emprenedoria social. Comparteixen l'interès en potenciar la innovació social i escalar iniciatives d'èxit per generar una transformació social amb impacte.


Font: Departament d’Empresa i Ocupació – Generalitat de Catalunya i el propi llibre de bones pràctiques.

En defensa de l'Educació Pública

Els teoremes matemàtics no sempre són certs a l'àmbit social,
perquè és possible que 1+1sigui igual a 3
(Cristina Pérez)


 


Cal defensar els valors que tenim, per això avui prenc partit per donar suport a aquesta campanya " Jo vaig estudiar a la pública". A mi l'escola pública m'ha donat part del que sóc avui i vull que aquesta opció continui sent possible.

Des d'aquesta  l'associació "yo estudié en la pública "es vol  afirmar el paper fonamental que l'escola pública ha tingut a la nostra educació humana i professional. Des de l'escola fins a la Universitat.

Ens uneix  la defensa d'aquest bé social que és l'Educació Pública, que s'ha aconseguit amb la dedicació de moltes altres persones de generacions anteriors.
Principis:

    
1. L'Educació Pública és un dret constitucional i Patrimoni Nacional irrenunciable.
Com exalumnes i exalumnes de l'Educació Pública, la defensem com un patrimoni nacional irrenunciable, construït amb l'enorme esforç i dedicació de les generacions anteriors que van entendre que l'educació pública no és la d'uns pocs, sinó el mirall de tota una societat. Reivindiquem el decisiu paper que l'Educació Pública ha tingut en la construcció de l'Espanya que gaudim avui: democràtica, plural i moderna. Persones crescudes i formades a les escoles, instituts i universitats públics despleguem avui la nostra activitat professional en els més diversos àmbits-científic, econòmic, cultural, social-tant dins com fora d'Espanya. No oblidem d'on venim.
  
2 .L'Educació Pública és factor de cohesió social, afavoreix la igualtat d'oportunitats i integra la diversitat. 
Com alumnes de l'Educació Pública reivindiquem un espai comú en el qual, amb independència de la nostra procedència cultural i geogràfica, les nostres creences, etc. puguem tenir les mateixes condicions d'accés al saber, a l'aprenentatge científic, cultural i artístic, i en el qual puguem educar com a ciutadans i ciutadanes d'un món plural  com ha de ser inevitablement el que serem, també, responsables.

 
3 .L' Educació Pública és qualitat. No acceptem que es deteriori, sinó que es treballi per millorar-la des de tots els estaments.
Com mares i pares reclamem per a les nostres filles i fills centres educatius públics de qualitat, en què tothom pugui ser escolaritzats en les millors condicions qualsevol que sigui el seu punt de partida, on el més vulnerable dels nostres fills rebi el mateix suport i la mateixa dedicació que aquell a qui l'atzar hagi proporcionat grans avantatges.

 
4. La Educació Pública no és un negoci.
Com mestres, com a professorat de les diferents etapes del sistema educatiu, defensem l'Educació Pública com un dret fonamental de l'ésser humà. Ella és la garantia d'una societat lliure, igualitària i cohesionada, i no podem consentir que criteris de rendibilitat econòmica o adoctrinament de qualsevol signe amenacin aquests pilars essencials de la vida en democràcia.

 
Estudiants d'ahir i avui, professorat, famílies i ciutadania en general elevem la nostra veu en defensa de l'Educació Pública. I diem als nostres conciutadans a sortir també en defensa, en primera persona, orgullosos de la formació acadèmica i humana que hem rebut a les aules de les seves escoles, instituts i universitats.


Si esteu interessats i interessades  podeu llegir diferents articles-reflexions, anàlisi, testimonis-relatius a l'educació pública i escrits per membres de l'associació.Si vols sumar-te a aquesta Associació
tens diferents formes de fer-ho.

Els 10 consells per ser feliç a la feina

Avui mirava el video que la Motse Salvado del grup d'orientadors recomenava al linkedin i no he pogut estar-me de compartir-lo amb tots i totes vosaltres.

Wanted és una empresa de recursos humans especialitzada en selecció de comandaments intermedis i llocs de treball d'alt nivell.

Aquesta companyia és una mica diferent a les altres. En aquest sector s'acostuma a utilitzar un llenguatge de negocis i, de vegades, fred i grandiloqüent. Wanted pensa que els recursos humans han de ser recursos, però també humans.
En base a aquestes idees, ens proposen  deu consells per ser més feliç a la feina: alguns d'ells per reduir l'ansietat i d'altres per evitar els mals sentiments, per ser millor.


Són 10 consells i els han fet com si fossin galetes, per fer més dolça la feina i la vida.


Ara, han fet aquest video i aquí us el deixoEls 10 consells per ser feliç a la feina:

1. L'energia negativa? No gràcies! / No volem  els mals sentiments!2. Celebra els teus èxits! / T'ho mereixes!3. Tingueu sempre la fruita a prop teu4. Fer un món millor amb el teu treball / i fer que els altres siguin feliços!5. Pregunti a Loli pel seu fill / serà un gran regal.6. Oblideu-vos dels lligams! / No té res a ofegar!7. Redecora el teu escriptori / abans i després8. Estigues lluny de les xafarderies / mare de déu! increïble!9. Dibuixa gargots mentre  estas al telèfon


10.Inspira, expira, parla ... / El sol sempre aixeca el cap

Acredita't 

Què vol dir Acredita't???


L’ACREDITA’T és el sistema d’avaluació i reconeixement de les competències adquirides a través de l’experiència laboral o de cursos realitzats.

Si compleixes els requisits i demotres competència professional, podràs obtenir un certificat oficial que acreditarà la teva formació i experiència laboral.

Moltes persones han adquirit les seves competències professionals en el mateix lloc de treball, mitjançant la pràctica, l'experiència professional i vies no formals de formació. Per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. Aquest procediment permet a les persones que hi participen aconseguir una certificació que els pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses i facilita, d'aquesta manera, la seva integració laboral, la promoció professional i el reconeixement social.


En definitiva, el reconeixement de la competència professional s’ha convertit en els darrers anys en una realitat per a les persones treballadores i en un repte per a tots els organismes i entitats que tenen a veure amb l’adquisició i millora de les qualificacions professionals. 

El procediment implica que la persona interessada hagi d'assistir aproximadament a cinc sessions presencials en el centre assignat.
Aquest procediment consta de tres etapes:

Assessorament
És l'etapa de preparació de l'avaluació i és obligatòria. S'assessora els/les candidats per identificar les unitats de competència relacionades amb el seu historial. També poden rebre suport per preparar l'autoavaluació de la seva competència professional.
L'etapa finalitza amb l'elaboració d'un informe orientatiu sobre la conveniència o no d'accedir a l'etapa d'avaluació.

Acreditació de la competència
Les persones que superen l'etapa d'avaluació reben una certificació oficial per a cadascuna de les unitats en què hagin demostrat la seva competència professional. També reben un informe d'orientació i proposta d'itinerari formatiu.

Avaluació
Cadascuna de les unitats de competència s'avalua mitjançant l'anàlisi de tota la informació relativa al bagatge laboral i formatiu del candidat o candidata, més l'autodiagnosi de la competència professional, l'anàlisi de la informació extreta d'entrevistes, i si escau, simulacions i/o exposició d'un cas, entre d'altres.


Entenem la competència com el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l’exercici de l’activitat professional, segons les exigències de la producció i del treball.

El procediment de detecció de competències té com a finalitat certificar oficialment les competències professionals adquirides en el treball mitjançant l’experiència laboral o per altres processos no formals d’aprenentatge, de manera que aquesta acreditació pugui ser utilitzada per aconseguir una habilitació professional per a poder treballar, o bé continuar la formació amb la convalidació de la part certificada.


Què pots acreditar?
Únicament es poden acreditar les competències existents en el Catàleg de Qualificacions Professionals que s'especifiquen a cada convocatòria. ( convocatòria 2011 de la Generalitat de Catalunya )


Quin valor té l’acreditació oficial de competències professionals?


1. Certifica oficialment les competències que tens.

2. Pot convalidar totalment o parcialment un certificat de professionalitat expedit per l’Administració laboral

3. Pot convalidar parcialment un títol de tècnic o de tècnic superior de formació professional. La convalidació és parcial perquè aquests títols inclouen formació que no es pot acreditar a través d’aquest procediment.

4. Pots incloure’l en el teu currículum i en el teu perfil professional.

5. Pot millorar la valoració i la classificació del teu lloc de treball

Qui pot participar en el procediment ACREDITA’T?


És necessari complir ls requisits següents:

Tenir nacionalitat espanyola o ser resident comunitari o familiar de comunitari o resident extracomunitari amb autorització de residència o de residència i treball.

Per al reconeixement de les competències de nivell 1 s’han de tenir, almenys, 18 anys, i per a les de nivell 2 i 3, almenys 20 anys
També cal demostrar un dels requisits següents:
a) Experiència com treballador assalariat o autònom, certificada per la Tresoreria General de la Seguretat Social de 2 anys per a les competències de nivell 1, o bé de 3 anys per als nivells 2 i 3.

b) Formació demostrable d’un mínim de 200 o 300 hores (segons el nivell), realitzada en els últims 10 anys i relacionada amb l’activitat professional.
Els majors de 25 anys que no puguin demostrar documentalment l’experiència, s’hi poden inscriure provisionalment. Un cop valorada la sol·licitud, es comunicarà si ha estat admesa.Més informació al web gencat. cat i a la resolució ENS/2580/2011, de 20 d’octubre, per la qual es convoca el procediment d’avaluació i acreditació de competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació, i se n’estableixen les bases.
El binomi treball i cinema
En un món on pràcticament tot és eminentment visual, en la que la imatge és la principal font de coneixement i on el cinema, com la televisió, exerceix un gran eix motivador sobre les persones, i més concretament el jovent,  cal utilitzar d'aquest tipus d'eines com a element pedagògic, fent del recursos cinematogràfiques una eina de treball a l'aula. 


El cine com eina pedagògica no vol dir  només  passar l'estona. Cal considerar-lo com a element complementari dins la formació, que impliqui a tots i totes les participants.

Abans del visionat de qualsevol pel.licula, és imprescindible fer una presentació de la mateixa per donar sentit a l'activitat i relacionar-la amb els temes que volem treballar. Cal aportar algunes dades (fitxa tècnica) i explicar el marc conceptual i el context històric en què es va realitzar.

No n'hi ha prou amb veure la pel·lícula. Cal analitzar-la amb ull crític per tal de treure tot el partit possible, per comprendre-la millor i valorar el cinema com a comptador d'històries, com a transmissor de valors i com a portador d'art i de coneixements.

Al cinema hi ha moltes maneres d'explicar històries. Les majoria d'elles tenen a veure tant amb l'argument, com amb la manera de situar els plànols, de moure la càmera i d'utilitzar el so.


Us proposo iniciar un treball de recopilació de recursos, que al llarg del dies aniré incrementant amb noves propostes.  Avui començo per una relació de pel.lícules com a complement a les classes de formació i orientació laboral, amb criteris de transversalitat, considerant que en l'ús d'aquest recurs, cal tenir en compte:  l'edat i maduresa dels alumnes,  el nivell de complexitat del material utilitzat i  la seva relació amb els continguts curriculars.

 
Els canvis produits en aquesta última década en el món del treball: l'organtizació, les condicions laborals, les reformes jurídiques, i un llarg etc, estableixen un nou marc de relació laboral. De quina manera coneixem els nous paradigmes del mercat de treball? Quin tipus de canvis hem vist en relació a les noves demandes d'una a una altre generació. Per començár a trobar respostes podem promoure un debat grupal on es compartiran experiències, reflexions i inquietuds davant aquest nou model de mercat de treball.
Com a tots els recursos cal  preparar-lo i planificar-los  per aconseguir els objectius formatius. Per aquest motiu el títol del film proposat, conté l'enllaç amb el material desenvolupat per en Mariano Matamoros i Joyce Riquelme pel grup EduAlter, on han fet una excel.lent proposta per poder treballar el món del treball a través del cinema. 


Un cop presentada i visionada el film, es pot demanar a l'alumnat que expliquin oralment o per escrit determinades seqüències de contingut en relació a la recerca de feina i al món laboral, alguns dels conceptes o aspectes concrets que es tracten en el film, els punts de vista que es plantegen, la seva translació als moments actuals o a l'entorn més immediat, etc. El formador-ar ha de guiar i dinamitzar el debat.

 


La temàtica que EduAlter ens proposa aborda:


  • El món del treball com a espai de creació d'una identitat individual i col·lectiva (cultura obrera, relació entre l'ensenyament i el món del treball, etc.)

  • Condicions de treball (precarització laboral, treball temporal, estrès, mobbing, noves polítiques de recursos humans, etc.)

  • Els conflictes laborals

  • El treball en altres contextos geogràfics (deslocalització, treball infantil, maquiles, desocupació, etc.)

  • L'atur i l'absència de treball

  • La immigració del sud cap al nord en la recerca de treball


Objectius Generals:  


  • Facilitar la reflexió sobre la importància del treball en la construcció d'identitats personals i col.lectives i com un dels principals eixos estructuradors de la vida social.

  • Analitzar críticament els canvis que s'estan produïnt en el món del treball des de la perspectiva dels treballadors i treballadores

  • Incrementar l'empatia amb els sectors més desafavorits en el món del treball

  • Desenvolupar la capacitat analítica i crítica a partir de la discussió en grup

 Pel.lícules seleccionades i temàtiques que permeten abordar:

Dins de cada fitxa didàctica, que com ja he comentat está enllaçada al títol del film s'hi pot trobar la següent informació: fitxa tècnica de la pel·lícula, objectius pedagògics del seu ús, claus de treball per al/a docent i elements de debat per discutir la pel·lícula amb l'alumnat després del visionat.

TÍTOL

DIRECCIÓ DEL FILM

TEMÀTICA QUE TREBALLA

La vida soñada de los ángeles 

Erick Zonca

Precarietat laboral de la joventut

 

La dificultad del pas a la vida adulta marcada pel treball

Tocando el viento

 

 

Mark Herman

Cultura obrera i identitats col.lectives forjades en el treball.

 

La pèrdua de la principal font de treball en una localitat comporta una situació de crisis a tota la comunitat.

Recursos humanos

 

 

Laurent Cantet


Noves formes d'organització del treball (toyotisme, etc.)

 

Conflicte intergeneracional amb la identitat de classe com a teló de fons .

Rosetta

 

 

Luc i Jean-Pierre Dardenne

Precarietat laboral de la joventut.

 

Situacions d'exclusió social

Los lunes al sol

 

Fernando León

Vivència de la desocupació

 

Identitats de gènere en relació a l'àmbit laboral

La cuadrilla

 

Ken Loach

Deslocalització d'empreses a països tercers

Erin Bronckovich

 

Steven Sodderbergh

Riscos per a la salut dels treballadors/es i la població propera de determinades empreses contaminants.

 

Les dificultats de fer front a les empreses conataminants.

Arcadia 

 

Costa-Gavras

Vivència de la desocupació

North Country

 

Niki Caro

Assetjament sexual al treball

 

Inserció de les dones en ocupacions tradicionalment masculines

Full Monty

 

Peter Cattaneo

Vivència de la desocupació

 

Idenitats de gènere en relació a l'àmbit laboral


 En forma de resum us passo la relació de  material pdf.En breu continuaré aquest nou treball de recerca i us faré noves propostes on el cine sigui l'eix vertebrador d'aquests articles, o fins i tot ampliant la proposta presentada avui.

Recordeu que podeu fer les vostres aportacions amb noves propostes i films interessants que seran afegits a la meva llista.