Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Últim dia per la Inscripció a la Formació Virtual UOC SOC GratuïtaUs informo que avui és l'últim dia per fer la inscripció als cursos de la Universitat Oberta de Catalunya i el Servei d'Oucpació per realitzar la formació virtual gratuïta.

El Servei d'Ocupació de Catalunya torna a posar en marxa la seva línia de formació telemàtica adreçada principalment a les persones treballadores en situació d'atur.
L’objecte del programa e-formació 2012 és oferir un aprenentatge continuat, polivalent, flexible i de qualitat vinculat a la creativitat, l’emprenedoria, la innovació i la capacitat de donar respostes a un mercat de treball cada cop més exigent i més competitiu; per tant, un sistema de formació per a l’ocupació.
Els programes formatius proposats han estat planificats i dissenyats sota uns criteris de qualitat i s’apropen al context actual de crisi, canvi continu i apropament de la formació a la persona en el lloc de treball.


Competències professionals

El programa e-formació 2012 consta de diferents cursos, 83 accions formatives diferents, d'entre 25 i 50 hores de durada dins de les competències següents:
 1. Administratives, d’empresa i d’organitzacions Digitals
 2. Gestió de la formació i la comunicació
 3. Lingüistiques (Si voleu fer un curs d'idiomes llegiu aquesta informació!) 
 4. Emprenedors i gestió de microempreses
 5. Logística i operacions
 6. Serveis i activitats socials
 7. Turisme

Durada del cursos


Per cada curs s’establirà una durada màxima segons les hores a realitzar.
Les accions formatives de 25 hores tindran una durada lectiva màxima de 3 setmanes; i, les accions formatives de 50 hores tindran una durada lectiva màxima de 6 setmanes.


Desenvolupament dels cursos

L'acció formativa serà impartida de forma virtual amb l'assessorament permanent de professorat expert.
L'alumne/a disposarà d’un aula virtual, que comptarà amb diferents espais específics per tal de poder gestionar el temps/agenda, la publicació de materials docents i/o les consultes al professorat.
L'alumne/a haurà de llegir els continguts de suport que trobarà a l'aula, llegir els missatges que s’hi vagin enviant, tant per part del professor/a com dels companys/es, i participar en les activitats que es proposin.
En finalitzar el curs amb aprofitament es lliurarà als i a les alumnes un certificat.
En cas d’abandonament i/o la no superació del curs, l’alumne/a no tindrà dret a cap certificat.

Persones destinatàries

Aquesta formació s'adreça fonamentalment a les persones treballadores que es troben en situació d'atur.
També s'hi podran inscriure persones treballadores en actiu sempre que hi quedin places lliures.

Requisits que han de complir:
 • Estar inscrit/a a qualsevol Oficina de Treball
 • Tenir adreça de correu electrònic
 • Disposar d’accés a un ordinador amb connexió a Internet durant la durada del curs
 • La participació en aquest programa formatiu no comporta una baixa com a demandant d’ocupació
 Més informació i consultes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions