Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

La confiança és la base per exercir el lideratge

 

 

Al final, el lideratge és la fortalesa de les pròpies conviccions,  

la capacitat de suportar els cops, i de l'energia per promoure una idea.


                                                                                                                                            Benazir Bhutto
El professor d'ESADE J.Gasalla diu que: En temps en què la incertesa, els efectes de la globalització, la velocitat i les discontinuïtats ens pressionen cada vegada més, cal comptar amb el compromís de la nostra gent. I no és fàcil. L'altra cara del compromís és la confiança. No és possible comprometre en sistemes, ambients o espais de no-confiança. En l'essencial, avui en dia el lideratge consisteix precisament en crear aquests espais de confiança que es mantenen en qualsevol situació.

La confiança és la base per exercir el lideratge i aconseguir així la cohesió de l'equip i l'objectiu de l'organització.Juan Fenollar expert en desenvolupament de programes de lideratge - Contentto -Training&CoachingInnovation – defineix  Liderar com la influència positiva, amb disciplina i entrenament, sobre un grup de persones, des de la confiança, la motivació, la comunicació, la humilitat i l'exemple, amb coherència, empatia i respecte mutus, aconseguint la cohesió i el compromís de l'equip, per assolir l'objectiu o resultat d'acord amb els valors i cultura de l'empresa ".


Si treballem les 4 "CO" generarem la confiança necessària per liderar.

 1. - Constància: Són les variables de disciplina i entrenament. No serveix de res plantejar-se un objectiu - qualsevol - si no va acompanyat d'una actitud constant, esforç, organització i planificació. La persona líder és la responsable de planificar el seu propi programa d'entrenament de competències i exercitar-les constantment fins que aquestes competències quedin incorporades en el seu inconscient. D'altra banda, pel que fa al seu equip, ha d'actuar amb disciplina (positiva) i compromís per assolir els objectius.

2. - Confiança: Un líder genera confiança només que actua amb coherència i seguretat.Coherentment, quan:- Actua d'acord amb els valors de l'organització- Actua d'acord amb els seus propis valors i principis (integritat)- El que diu (comunicació verbal) està d'acord amb com ho diu (comunicació no verbal)- Compleix les expectatives creades (compleix les promeses)- Es comporta i actua de la mateixa manera que vol que actuï i es comporti el seu equip (dóna exemple).Amb seguretat, quan:- Demostra ple domini tècnic del seu treball (és competent).- Assumeix els propis errors i rebutja la proposta de fer alguna cosa si no es tenen els coneixements o les habilitats necessaris (tenir humilitat)


3. - Comunicació: La comunicació, juntament amb la confiança, són els dos aspectes bàsics per al lideratge. Comunicar implica motivar, la comunicació intervé en la coherència, els valors es transmeten comunicant, comunicació no verbal, etc ... 

En termes generals , però, podem afirmar, que el/la líder:- Comunica al seu equip (individual i en grup) què espera d'ells i d'elles: fixa les expectatives i determina l'abast de les responsabilitats (empowerment) 
- Reconeix (públicament) els èxits i mèrits dels seus i les seves col · laboradors/es (motiva). 
- Escolta al seu equip (escolta activa), mostrant-los respecte i interessant-se per les seves inquietuds i preocupacions (empatia). 
- Expressa amb claredat, tant els aspectes positius com els que necessiten ser millorats (dóna feedback).

4. - Compromís: Assumir un compromís implica participar activament, amb dedicació i de forma duradora, en un projecte. Pel que fa a la confiança, la credibilitat d'un/a líder implica que:- Assumeix la responsabilitat per un error del seu equip

- Renúncia al benefici personal a favor del benefici del grup

La finalitat del lideratge basat en la confiança  no és altra que aconseguir la cohesió de l'equip per aconseguir l'objectiu proposat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions