Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Inserció laboral i dones: una mirada des de la perspectiva de gènere
Us informo que està oberta la Inscripció al curs ‘Inserció laboral i dones: una mirada des de la perspectiva de gènere’, organitzat per la Comissió de Gènere d’ECAS en el marc del pla formatiu del Consorci per a la Formació Contínua. El curs és gratuït i tindrà lloc els dies 4, 11, 18 i 25 de maig, de 9.30 a 14.30 hores a la seu d’ECAS (Via Laietana, 54 pral.). Per inscriure’s cal fer arribar la butlleta a formacio@asceps.org (93 319 47 50).

Els continguts del Curs són:

UNITAT 1: PRESENTACIÓ i INTRODUCCIÓ
- Presentació de l’acció formativa i introducció
- Conceptes bàsics
- La necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere
- Abans de començar, conceptes clau

UNITAT 2. ANÀLISI DEL MERCAT LABORAL EN CLAU DE GÈNERE
- La necessitat de conèixer el marc estructural en la tasca dels i de les professionals de la
inserció laboral
- Un vol d'ocell per la història: d'on venim?
- Del segle XX al segle XI: on som ara?
- Com està afectant la crisi econòmica al mercat laboral i a les dones?

UNITAT 3. UNA APROXIMACIÓ A LA LEGISLACIÓ
- Amb quin marc legislatiu comptem?
- Els convenis laborals

UNITAT 4. EL PAPER DE LES ENTITATS D'INSERCIÓ
- La intermediació entre les dones i el mercat laboral
- La perspectiva de gènere en el disseny dels projectes
- La perspectiva de gènere a les metodologies de treball

UNITAT 5. L'ACOMPANYAMENT DE LES DONES AL MERCAT LABORAL
- Dones i ocupabilitat
- El model de competències
- De la teoria a la pràctica: un cas pràctic
- Dones que han patit violència de gènere: alguns apunts

UNITAT 6. L'ACOMPANYAMENT DE LES EMPRESES EN LA INCORPORACIÓ DE LA
PERSPECTIVA DE GÈNERE
- La necessitat de canvis estructurals
- Els plans de gènere a les empreses: què són i per a què serveixen?
- Les mesures de conciliació no ho són tot, però què són?
- Més enllà de les mesures de conciliació: propostes
- Exemples de bones pràctiques d'aquí i d'altres països

UNITAT 7: CONCLUSIONS I AVALUACIÓ
- Presentació de la bibliografia comentada i conclusions
- Avaluació de l’acció formativa

La dansa com a expressió mateixa del somni

El-Baile-del-Flamenco-en-Rojo-II


La dansa és l'únic art que permet escapar-se per complet de la vida. És l'expressió mateixa del somni.

Tornem a estar de celebracions: avui és el dia  Internacional de la Dansa (International Dance Day), i es celebra cada any el 29 d'Abril,. Va ser establert pel Comitè de Dansa de l'Institut Internacional del Teatre de la Unesco el 1982 per tal d'atreure l'atenció sobre l'art de la dansa.

Va ser instituït a partir de la proposta del mestre rus Piepor Gusev de Leningrad, d'homenatjar al gran innovador del ballet clàssic, el coreògraf francès Jean Georges Noverre, nascut el 29 d'abril de 1727. La data commemora el naixement de Jean Georges Noverre (1727-1810), qui va ser el més gran coreògraf de la seva època, el creador del ballet modern.

El Dia Internacional de la Dansa és una bona excusa per reunir a tots els gèneres de dansa per celebrar aquesta manifestació artística i la seva universalitatsuperant totes les barreres i unint el món en nom de la pau i l'amistat amb un llenguatge comú: la dansa.

En el meu cas, la dansa aconsegueix que pugui fer un viatge introspectiu a través de la consciència del moviment. Recupero la presència del meu cos i l'harmonia amb ell. El ball aconsegueix relaxar-me la ment i em connecta amb el moment present i amb l'alegria de viure aquí i ara.

Crec que a vegades manquen propostes alternatives com aquestes a les aules per poder recuperar un espai de treball individual, amb diferents propostes musicals i de ball.
Aquí us adjunto la justificació del programa UCAdanza

Des del començament dels temps, l'home ha utilitzat el llenguatge corporal com a mitjà d'expressió dels seus sentiments, emocions, etc. D'altra banda, a més dels valors artístics i culturals de la dansa hi ha nombroses referències a la literatura científica (García, H, 1997; Viciana, V & Arteaga, M., 1997; Fructuós, C & Gómez, C, 2001) que destaquen els seus valors motrius, cognitius i afectius. Actualment, però, i malgrat la creixent demanda, hi ha una escassa programació d'espectacles de dansa orientats als escolars.
Projectes similars existeixen ja en altres Comunitats Educatives autònomes, com ara el programa "Trasdanza" de la Comunitat de Madrid, que ofereix a l'alumnat d'Educació Secundària sessions de "Iniciació a la Dansa".


 
Tres són, per tant, els pilars que sustenten aquest projecte:
1. La validesa de la Dansa com a recurs educatiu. Aquesta validesa educativa ve avalada entre d'altres raons pels seus beneficis físics, psicològics i afectius.

 
2. L'escassetat d'espectacles de Dansa orientats a alumnat en edat escolar.

 
3. La dansa com a mostra de les activitats culturals i artístiques desenvolupades en el si de la Universitat de Cadis.

 
Els beneficis fonamentals que trobem en el desenvolupament d'aquest projecte són diversos, i pertanyen a diferents àmbits de la persona. Vam aconseguir que tant alumnat com docents, prenguin consciència dels beneficis físics, que potser seran els més visibles, però també dels beneficis psicològics i afectius, que no deixen de ser importants. Entre els beneficis psíquics que es poden derivar de la pràctica de la dansa citarem la millora de les qualitats físiques bàsiques, com són la força, equilibri, flexibilitat, coordinació, i altres qualitats de percepció temporal i espacial. Tot això pot contribuir a la millora de l'autoestima, entrant així en l'àmbit psicològic, on també podrem millorar l'autocontrol i l'autoconeixement, proporcionant el camí per a l'equilibri personal.Dins de l'àmbit emocional podrem també aconseguir una millora en l'expressivitat, el que comporta una millor comunicació i, per tant, un augment del nivell de socialització de l'alumnat.
Tractant qüestions de més actualitat en la nostra vida quotidiana també aconseguim disminuir el nivell d'estrès, al mateix temps que ens fa de vehicle per tractar la diversitat cultural a les aules, augmentant el nombre de recursos que el docent té a l'hora de treballar aquests temes.
Per aconseguir fer atractiu a l'alumnat tot el que s'ha dit, podem presentar-lo amb enunciats diferents, de manera que siguin assequibles al seu nivell de comprensió. Com per exemple:
- Et poses fort i sa.
- Coneixes altres cultures.
- Fas amistats.
- Alegria i diversió mitjançant la dansa i la música.
- No només és per a noies, també per a nois.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

A. Objectius a nivell institucional.
- Apropar la dansa com a manifestació artisticocultural a la Comunitat Escolar proporcionant a la
   vegada vivències d'aquesta activitat als escolars.
- Conscienciar la Comunitat Escolar sobre la diversitat cultural i la seva integració a través de la
   Dansa.
 - Establir un diàleg entre la Comunitat Escolar i la Universitat de Cadis, integrant Dansa i Educació
   en una única proposta artístic-educativa.
- Divulgar les diferents manifestacions culturals que es produeixen dins de la Universitat de Cadis en
   la seva forma "Dansa", fent partícip d'elles a la resta de la societat.


B. Objectius a nivell educatiu.
- Educar el futur públic de Dansa.
- Fomentar la coeducació a través del ritme i els moviments corporals.
- Dotar el nen d'un major ventall de respostes motrius davant diferents situacions.
- Ajudar els nens i nenes a acceptar el seu cos mitjançant el moviment, a conèixer un nou llenguatge:
  el llenguatge corporal, una nova via d'expressió i comunicació que vagi de l'interior a l'exterior.
- Prendre consciència dels estereotips i prejudicis que envolten a la dansa, ja que la dansa és i s'ha de
   considerar un tot per a tots i totes, tant en sexe com edat.
 - Involucrar la Dansa i incrementar l'interès per ella dins de l'activitat física i també fer-la partícep
   de la nostra vida.

 
Avui mireu al voltant i aprofiteu-vos de totes aquelles actuacions que de ben segur tindreu a prop, trobareu alguna proposta interessant que us permetrà sommiar desperts.

No oblideu la frase celebre d'Albert Eisntein  "L'art és l'expressió dels més profunds pensaments pel camí més senzill."

Riscos Laborals a l'Economia Verda

Fotografia de Maria Tiscar

"Mirar és una cosa. Veure el que s'està mirant és una altra. Entendre el que es veu, és encara una altra. Arribar a aprendre del que s'entén, és una mica més. Però arribar a actuar sobre la base del que s'ha après, és tot el que realment importa ".
                                                                                                                                     Winston ChurchillEn aquest sentit he de subratllar que no hi ha llocs de treball sense risc, sinó que tots tenen uns riscos que cal identificar i controlar.
Tornem a tenir una data que cal recordar, no tant pel dia del calendari sinò per les reflexions que podem fer entorn a aquesta, i l'oportunitat per treballar dins de les aules i/o tallers. Avui és el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que aquest any l'OIT l'ha centrat en la promoció de la seguretat i la salut laboral en una economia verda.

El món està evolucionant cap a una economia més verda i sostenible. Encara que certs treballs siguin considerats com 'verds', les tecnologies utilitzades poden protegir el medi ambient però no resultar en absolut segures. Manuela Tomei, Directora del Departament de la Protecció dels Treballadors de l'OIT (PROTRAV), en una entrevista recent analitzava la dimensió menys visible de les ocupacions verdes i de la ecologització dels sectors tradicionals.
 
El Programa Safework de l'OIT ha elaborat un informe Promoure la seguretat i la salut en una economia verde que examina diferents indústries verdes des de la perspectiva de la seguretat i la salut en el treball. L'informe destaca que, encara que els treballs verds ajudin a millorar el medi ambient, a revitalitzar l'economia i a crear noves oportunitats d'ocupació, aquests treballs també presenten riscos coneguts i desconeguts que amenacen la salut i el benestar dels treballadors i treballadores.

Per l'OIT, les ocupacions verdes són treballs  que contribueixen directament a reduir l'impacte de les activitats econòmiques en el medi ambient i compleixen un o tots els següents objectius: redueixen el consum d'energia i de matèries primeres, limiten les emissions de gas d'efecte hivernacle, minimitzen les deixalles i la contaminació, i protegeixen i restableixen els ecosistemes.

Hi ha diversos matisos de "verd" en els llocs de treball verds, diferents nivells que defineixen el grau segons el quals un treball protegeix o millora l'ambient. Originalment, només es consideraven verdes les ocupacions amb una missió específica per a protegir de manera directa la biodiversitat i l'ambient. En l'actualitat, aquest terme s'aplica a diverses ocupacions que intenten utilitzar els recursos de manera eficaç en el marc de l'ecologització de tots els sectors de l'economia.

Els principals sectors de creixement verd es troben en les energies renovables, els edificis d'eficiència energètica o l'administració sostenible dels boscos. Els llocs de treball verds també poden sorgir en "l'ecologització" dels sectors tradicionals. Això pot consistir en garantir que les emissions industrials de gas d'efecte hivernacle no superin els límits establerts o en seleccionar béns i serveis sobre la base de criteris de sostenibilitat ambiental.

Pensem per exemple en la indústria del reciclatge, que és considerada essencial en l'"ecologització" de la gestió del rebuig. No hi ha dubte que el reciclatge és positiu pel medi ambient. És necessari per recuperar materials valuosos i cada vegada més rars, i per estalviar l'energia utilitzada per produir objectes en totes les etapes de producció.  No obstant això, en els països en vies de desenvolupament, aquesta tasca la realitzen  sobretot treballadors i treballadores de l'economia informal. Aquesta és una activitat que pot exposar els/les treballadors a substàncies perilloses, vidres trencats, agents patògens i altres perills. Alhora, el volum de residus electrònics creix amb rapidesa, i només una part d'aquests està sent reciclat, majoritàriament en empreses informals per treballadors i treballadores que no tenen la qualificació necessària. El resultat és una contaminació estesa de l'ambient i l'exposició de treballadors, les seves famílies i comunitats a agents perillosos.

Una bona disposició dels llocs de treball, o petites modificacions organitzatives aconsegueixen importants millores en les condicions i l’ambient de treball, amb efectes beneficiosos tant pels treballadors/es com per les empreses. On  és el problema? En molts casos, ni la dificultat ni el cost, sinó simplement, la manca de conscienciació: no pensar-hi, o pensar-hi només des de l’òptica d’una mera obligació legal a complir.


CALAIX DE RECURSOS

Cal sensibilitzar al nostre alumnat i l'equip educatiu que tot i ser formació, els diferents programes d'escola treball estem obligats a complir amb tota la normativa legal en relació a la seguretat i salut, i per tant, a l'avaluació de riscos i a la prevenció. 

En un dels centres on vaig estar treballant van elaborar un protocol d'ús d'eines al taller,  amb l'objectiu de formar l'alumnat en aquesta matèria i prevenir qualsevol tipus d'accident dins del treball que desenvolupaven amb nosaltres.Una feina molt important a l'àmbit de la formació amb joves  és la de la sensibilització en seguretat i salut.


Si voleu treballar a les aules aquest tema un material molt dinàmic el tenim a les pel.lícules d'en Napo que tenen la missió d’oferir una introducció atractiva al món de la seguretat i la salut en el treball, gràcies a uns personatges simpàtics i unes històries divertides, sempre amb una perspectiva humorística i desimbolta/informal. “La Seguretat amb un somriure” és la contribució d’en Napo per aconseguir que els llocs de treball siguin més segurs, més saludables i millors.
Les històries d’en Napo tenen un valor educatiu, perquè provoquen preguntes i estimulen el debat sobre aspectes específics de la seguretat i la salut en el treball. De vegades també ofereixen solucions pràctiques o ajuden a trobar-les. La barreja d’educació, neutralitat cultural i bon humor és el tret distintiu de la sèrie Napo. Essent en Napo un personatge de dibuixos animats, s’utilitza per abordar qüestions inaccessibles mitjançant altres formats com les obres de teatre o els documentals. A diferència dels treballadors que intentem protegir, en Napo és indestructible i etern.


Un altre recurs que podem utitlizar amb primària és el joc  No badis!!! material didàctic per a fomentar la cultura preventiva a l'educació primària i infantil. Va ser elaborat pel Departament de Treball i Indústria i el Departament d'Educació, guanyador del Primer Premi INNOVA any 2004.


El treball en l'art és un recurs per secundària de joc virtual en català i castellà que té per objectiu introduir els conceptes bàsics de seguretat i salut laboral relacionant les condiciones de vida i treball a través dels diferents periodes històrics i utilitzant com a referència obres artístiques representatives.


Si pel contrari el que esteu cercant és documentació: poster, fitxes tècniques i guies per fer difusió, recordeu que el web del "Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo" ens pots facilitar material pedagògic i de difusió. 

Recordeu que qualsevol persona (des d'un administratiu a un manobre) que treballi a una empresa del sector de la construcció està obligada a tenir la Tarjeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb el que preveu tant el IV Conveni Col · lectiu General del Sector de la Construcció 2007-2011, com la Llei reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció i el reglament de desenvolupament de la mateixa.

Així mateix, la Fundació Laboral va posar en marxa el portal web www.trabajoenconstruccion.com, que és el lloc oficial de la TPC des del qual els i les treballadors del sector poden obtenir informació i tramitar les seves sol · licituds. També disposa del telèfon gratuït d'informació 900 11 21 21.

La TPC és un document mitjançant el qual s'acrediten, entre altres dades, la formació rebuda pel treballador/a del sector en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que indica el citat Conveni Col · lectiu General, i la seva experiència laboral i té una validessa de 5 anys.

TPC per la tramitació on-lineCriteris per a la construcció de nous edificis per a centres educatius públics

Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria.
     
Pla d'emergència del centre docent

Pla d'emergència del centre educatiu'
           
La farmaciola. Descripció i contingut de la farmaciola escolar. Departament de Salut i Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Seguridad en el trabajo (115)REAL DECRETO 485/1997, 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos sobre señalización de seguridad y salud
           
 Incendios, emergencias y evacuación (16)

Avaluació de Riscos Laborals 

Manual per a la identificació i avaluació de riscos laborals

    

Articles especialitzats
Seguretat LaboralHigiene industrialErgonomíaMedicina al TreballPrevenció generalConstrucció - Obra Civil


"Una altra de les tristes realitats que no hauria d'existir."
La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón,
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa,
la prohibición de hacer lo que se siente
y la humillación pública
son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. 
Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo.
(Eduardo Galeano)


El passat 25 d'abril va ser el dia Internacional de la Lluita contra el Maltractament Infantil, i avui vull fer resó del problema que molts dels nostres nens, nenes i adolescents continuen patint.


Tots els NENS, NENES I ADOLESCENTS TENEN DRET A:

La vida, dignitat, llibertat, identitat, integritat, imatge, salut, educació, recreació, descans, cultura, i a ser tractat en igualtat de condicions, independentment del seu sexe, religió i/ocondició social.

Ser protegit respecte de l'abús sexual, l'abandonament, de la prostitució, de tot tracte discriminatori, i de l'explotació econòmica

A mantenir els vincles amb els pares, avis i familiars

A rebre assistència econòmica de la família

 

Pares, Mares, Educadors, Mestres,... HEM de:


Respectar l'infant, nena i adolescent, alimentar, cuidar la salut i vetllar per l'educació
El maltractament infantil és un atemptat als drets més bàsics dels nens, nenes i adolescents, consagrats a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans. tots/es els menors d'edat tenen dret a la integritat física i psicològica i a la protecció contra totes les formes de violència. La Convenció sobre els Drets del Nen (CDN) -Adoptada per Nacions Unides l'any 1989 - en el seu article 19 exigeix ​​als seus Estats part adoptar "totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives per protegir el nen contra tota forma de perjudici o abús físic o mental, abandonament o tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l'abús sexual, mentre el nen es trobi sota la custòdia dels seus pares, d'un tutor o de qualsevol altra persona que el tingui al seu càrrec ". D'igual manera, el Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides ha emfatitzat la importància que els països membres prohibeixin tota forma de càstig físic i tracte degradant contra els nens i nenes (CDN, 2006)  No obstant això, per raons socials i culturals, és sabut que els nens, nenes i adolescents pateixen violència a la llar, a l'escola, en els sistemes de protecció i de justícia, a la feina i en la comunitat. és així que els menors d'edat són agredits precisament en aquells espais i llocs que haurien de ser de protecció, d'afecte, d'estímul al seu desenvolupament integral i de resguard i promoció dels seus drets. Un dels factors que els confereix gran vulnerabilitat és la manca d'autonomia derivada la seva curta edat i els conseqüents alts nivells de dependència emocional, econòmica i social respecte dels adults o de les institucions (Pinheiro, 2006), el que els dificulta posar fre a la situació que pateixen, demanar ajuda o denunciar els fets.
CALAIX DE RECURSOS DE LA CAMPANYA "UN DE CADA CINC"
Informació general:

Materials de sensibilització:
Conte Manual sobre definició, prevenció, detecció i notificació de l' Abús Sexual Infantil:
Formació de profesionals. Una estratègia imprescindible per erradicar l' Abús 
Sexual Infantil
Guia Didàctica per Educadors amb activitats dirigides a la prevenció per a nens i nenes de 3 a 7 anys

Boletín Informativo sobre la Campaña “Cero de Cada Cinco”: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/1de5_Bolet%C3%ADn%20Informativo_n%C2%BA1.pdf

La Campanya a Internet:


Oltres materials editats per FAPMI relacionats amb l'objectiu de la campanya:
Tríptic "Abuso Sexual infantil: lo que nos conviene saber" Castellà