Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...


Vull obrir aquesta nota reafirmant que avui, dia internacional d'Acció per la Salut de les dones, ens trobem amb milions d'elles al món sense cap tipus d'accés a serveis de salut. I a casa nostra hem de recordar que aquest any la celebració es farà dins d'un pais retallat, on la salut de les nostres dones es veu afectada de manera directa, i on trontolla tot el sistema públic de salut.

Cal protegir el dret a la salut de la dona, sense restriccions o exclusions de cap tipus a través de tot el seu cicle vital. És la ressenya que millor defineix la celebració d'aquest dia de la salut i la dona.

Tot i que s'han realitzat alguns progressos, les societats del món sencer segueixen fallant a la dona en moments clau de la seva vida, particularment en l'adolescència i la vellesa. Aquestes són les conclusions de l'informe publicat per l'OMS al 2009 sobre " Les dones i la salut: les dades d'avui, l'agenda de demà."

«Si es nega a les dones l'oportunitat de desenvolupar plenament el seu potencial humà, inclosa les seves possibilitats de portar una vida més sana i, almenys, una mica més feliç, està veritablement sana la societat en conjunt? Què ens diu això sobre l'estat del progrés social al segle XXI? », Es preguntava la Dra Chan.Les dones dispensen la millor part de l'atenció sanitària, però poques vegades reben l'atenció que necessiten.

Arreu del món, el gruix de l'atenció sanitària està a càrrec de les dones, ja sigui la llar, a la comunitat o al sistema de salut, i no obstant això, en aquesta atenció encara no s'aborden les necessitats i els problemes específics de les dones al llarg de la seva vida.

Fins al 80% de tota l'atenció de salut i el 90% de l'atenció de malalties relacionades amb el VIH / Sida es presten a la llar, gairebé sempre per part de dones. No obstant això, massa sovint, les dones no tenen suport, de reconeixement i de remuneració en aquesta funció essencial.

A l'hora d'atendre les necessitats de salut de la dona, és més probable que es disposi de certs serveis, com l'atenció durant l'embaràs, que d'altres com els de salut mental, violència sexual i detecció i tractament del càncer de coll d'úter.

D'altra banda, en molts països els serveis de salut sexual i reproductiva tendeixen a centrar-se exclusivament en les dones casades deixant de banda les necessitats de les que no ho són i de les adolescents. Són pocs els serveis que s'ocupen d'altres grups marginats de dones, com les consumidores de drogues per via intravenosa, les pertanyents a minories ètniques i les dones de les zones rurals.

«És hora de compensar les dones i les nenes, garantir l'atenció i el suport que necessiten perquè en tot moment de la seva vida puguin gaudir d'un dels drets humans fonamentals com és el dret a la salut», va assenyalar la Dra Chan.(Font: Nota de premsa de la OMS)


Us adjunto la relació dels diferetns punts que es defensa per millorar la salut de la dona a nivell global, i que va ser publicat l'any passat al web dones en xarxes.

- Salut sexual i reproductiva plena, durant tot el cicle vital.
- Maternitat voluntària, protegida, i respecte a les qui expressin la decisió de no ser mares.
- Accés a serveis de salut sexual i reproductiva, amb bona qualitat de l’atenció, oportuna i assequible i sense discriminació de cap tipus.
- Accés garantit a tots els mètodes anticonceptius moderns, incloent l’anticoncepción d’emergència i els condons masculins i femenins.
- Dret a l’avortament lliure, segur i legal, i fi de les persecucions contra les dones que avorten.
- Respecte a la lliure decisió de les dones sobre la seva sexualitat, sota l’opció que elles decideixin.
- Rebuig a tota expressió de violència i coerció en aquests àmbits, encara que provingui del seu cercle íntim, d’estranys o d’institucions.
- Foment de les responsabilitats compartides entre dones i homes en salut sexual i reproductiva, especialment, en la regulació de la fecunditat, prevenció d’infeccions de transmissió sexual (incloent el VIH/SIDA), criança de filles i fills, i cura de salut familiar
Material de suport:

La guia de l'OMS sobre "cóm fer particeps als homes i nens en la lluita contra la desigualtat de gènere a l'àmbit de la salut."

 

El Quadern de l'Institut de la dona: "La salut des de la sensibilitat de gènere" de la Lucía Artazcoz Lazcano. Durant les últimes dècades s’han elaborat nombrosos estudis sobre les diferències entre homes i dones en la manera d’afrontar i patir les situacions de malaltia. Els resultats d’aquests estudis han posat de manifest l’existència d’un biaix de gènere que ha provocat una relectura de molta bibliografia mèdica anterior. El treball de Lucía Artazcoz és una bona guia per entendre la necessitat de repensar la pràctica medicosanitària des de la perspectiva de gènere per millorar la salut de les dones, tant física com social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions