Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

La salut de les dones: de la invisibilitat a una atenció de qualitat

Il.lustració Wanderer

Aquest és el tercer post que dedico a la salut i la dona, ja que fa pocs dies es va commemorar el dia internacional de l'acció de la salut per les dones, i crec interessant dedicar un espai de reflexió en aquest àmbit i visibilitzar cóm està afectant la crisi i  les retallades la seva salut. 

Segons les dades publicades al butlletí de reflexions en femení, dedicat a  "La salut  de les dones: de la invisibilitat a una atenció de qualitat", les dones  han estat invisibles per la  medicina, com per a moltes altres ciències, també  a la vida social, política i econòmica. Tant la recerca, com la docéncia i l'assistència han mirat les dones "com si fossin homes" i no han reparat en els seus problemes, ni han entés la seva queixa, el seu malestar o el seu dolor.La salut de les dones s'ha estudiat i valorat només com a salut reproductiva. Aquest enfocament ha impedit, de vegades, abordar la seva salut integral.La salut no és només l'absència de malaltia, sinò l'estat de benestar físic, mental i social dels éssers humans, i comporta l’assoliment d'una autonomia personal, solidària i joiosa.Pel béŽ de les dones i de la societat es creu necessari que aquest desfasament es corregeixi abordant de manera multidisciplinar les tasques de recerca, informació i comunicació entre les dones i els professionals sociosanitaris, perquè estem convençudes que la ignorància, la por i els malentesos es poden combatre amb un coneixement i un assessorament solidari.

Existeix encara un gran desconeixement, per falta d’informació i d'investigació, amb relació a les malalties que pateixen les dones, les seves causes i la manera de prevenir-les; en definitiva, cal fer  visible la morbiditat femenina diferencial, silenciada per la cultura del patiment que predicava, i encara predica, la resignació i la submissió.La investigació de la salut de les dones i l'assistència biomèdica de les dones ha sofert un biaix inconscient. Les dones han estat excloses de nombroses cohorts en estudis d'investigació. No s'han creat metodologies específiques per investigar la seva morbiditatAl llarg de la història, fins a la institucionalització de l’estudi i la pràctica de la medicina i el seu monopoli per part dels homes, han estat les dones les encarregades de vetllar per la salut de la població, tant a l'àmbit domèstic, aplicant remeis transmesos de mares a filles, com al comunitari, fent de parteres i curanderes.
A les cultures orientals, on la menopausa no es considera pejorativa, les dones no pateixen sufocacions, ni angoixes, ni manifestacions especials relacionades amb aquesta etapa de la vida.


 

La dona és un complex interactiu de forces biològiques, fisiològiques, psicològiques, socials i culturals. Aquesta dinàmica condiciona la seva salut i la seva qualitat de vida més del que s'ha reconegut fins ara.
En medicina les veritats no són absolutes, hi ha diferents tractaments per a una mateixa malaltia; com més informades estiguin les dones, millor podran triar alternatives diferents per a cada situació.


La Salut de les dones: per una salut integral i des d'una perspectiva interdisciplinària.

Hi ha diferències en el procès d’emmalaltir i en la mortalitat d’homes i dones, però˜ la majoria de malalties que afecten les dones no han estat estudiades de manera específica com les dels homes. La raó és senzilla per escassament coneguda: la majoria de les investigacions, tant de les malalties com de les fisiopatologies, com s’ha dit, han comptat exclusivament amb l'home com a subjecte referent.

D'altra banda, les diferències de gènere en salut són paradoxals: les dones tenen un estat de salut pitjor, fins i tot excloent-hi els  trastorns relacionats amb la reproducció, però˜ viuen s que els homes.

Al llarg de la seva vida les dones experimenten més malalties no mortals, mentre que els homes desenvolupen malalties mortals.  El model que utilitzem per comprendre la salut de les dones es basa en la interrelació dels aspectes biològics amb els trets psicològics i culturals, les demandes socials i el suport rebut. Hi ha un desequilibri entre les exigències i demandes socials que reben les dones (doble jornada i doble presència) i els recursos de què disposen per cobrir-los (discriminació laboral, dificultat i precarietat del treball, feines amb poca autonomia i possibilitats de control, escassa coresponsabilitat dintre de la llar, manca de serveis públics...)

D'altra banda, hi ha desequilibri també entre les exigències que les mateixes dones es fan a si mateixes, seguint el model de feminitat establert i la baixa autoestima de què gaudeixen, a causa principalment de la poca valoració social i familiar que tenen les seves tasques.

Els problemes que experimenten les dones poden ser més petits des d'un punt de vista dic, però no ho són per a la vida quotidiana de les dones.La divisió social de rols que col·loca les dones en situació de desavantatge explicaria el pitjor estat de salut de les dones, caracteritzat per trastorns que no condueixen a la mort, però que afecten al llarg de tota la vida, mentre que els estils de vida dels homes serien responsables de les malalties que pateixen en estadis avançats de la vida, i els porten a la mort.
Actualment existeixen tractaments contundents de malalties físiques i psíquiques. Aquestes teràpies no són ni noves, ni misterioses, ni cares, però al seu voltant, per motius econòmics i polítics, s’estableix un silenci incomprensible. Això és degut, segons la Dra. Paloma Gómez (1997), al fet que són substàncies naturals que no es poden patentar i, per tant, no resulten rendibles a les grans multinacionals.

La medicina oficial ha medicalitzat molts processos naturals de les dones o els ha tractat com a malalties, com ara l’embaràs, el part, la menopausa, la regla, etc.  ( Font: reflexions en femení de la Diputació de Barcelona)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions