Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

A mida, proposta per treballar valors.El millor que pots fer pels altres no és ensenyar els teus béns, sinó fer-los veure les seves pròpies riqueses.Clica per accedir

La proposta que a continuació presentem vol ser una aportació per a treballar els valors amb nois i noies adolescents en l'espai de tutoria que ofereix l’ESO.


El programa A MIDA es caracteritza per oferir materials que han estat dissenyats amb la voluntat d'apropar-se a la vida dels alumnes, recollint situacions rellevants i conflictes del seu interès. Amb les diferents unitats volem afavorir que els alumnes parlin d'allò que els passa, de la seva experiència quotidiana, dels seus neguits, de les seves aspiracions i, en definitiva, de tot allò que els preocupa.Tot pensant i parlant d'aquests temes, també es pretén que els alumnes entrenin les seves capacitats morals, que tinguin l'oportunitat -i la necessitat- de conèixer-se millor, d'exercitar el judici moral, de posar-se al lloc de l'altre o d’autorregular la pròpia conducta. Es tracta doncs d'afavorir el desenvolupament de la intel·ligència moral, entenent que en la mesura que les capacitats que la integren estiguin més desenvolupades, els joves es trobaran més ben preparats per tal d'afrontar situacions conflictives, i prendre les decisions que considerin correctes.


Les unitats que ofereix tracten sobre valors. En alguns casos explícitament i, en molts altres de forma implícita, hi ha valors com són el respecte, la sinceritat, el diàleg o la cura dels altres, que apareixen al llarg del programa. Òbviament es tracta de valors àmpliament compartits que transcendeixen l'àmbit de les opcions personals, culturals o religioses particulars.

Partir de la pròpia experiència, desenvolupar la intel·ligència moral i transmetre valors són aspectes complementaris que permeten aconseguir alhora un doble objectiu: aprendre a viure correctament a l'interior d'una societat i desenvolupar la pròpia autonomia i esperit crític que ens permeti anar més enllà.
Les divuit unitats que inclou el programa A MIDA estan pensades de forma que cada tutor/a o centre pugui seleccionar aquelles que consideri més adequades per al seu grup, així com decidir en quin ordre les aplicarà. Tot i la relació entre alguns dels temes tractats, cada unitat té la suficient autonomia per ser aplicada sense necessitat de fer referència a cap altra. De la mateixa manera, la proposta que hem fet quant a la distribució d’unitats en els dos cicles de l’ESO és orientativa però no determinant. Cada centre haurà de valorar quins són els temes més adients per treballar amb els alumnes a cada moment. (Font: Programa a Mida de GREM de la Universitat de Barcelona i la Fundació Jaume Bofill )


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions