Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Les dones i la salut: les dades d'avui, l'agenda de demà

Malgrat el progrés assolit, la societat segueix fallant a les dones en els moments clau de la seva vida.


La SALUT és l'estat de complet benestar físic, mental i social i no solament l'absència de malaltia de les persones. Qualsevol país que pretengui un desenvolupament ple per a la seva població ha d'incloure com a tema prioritari tot allò relacionat amb la SALUT dels seus habitants.


El benestar depèn del cos, l'esperit i la condició social. És un dret humà incontrovertible i la seva cura i desenvolupament depèn de les polítiques d'Estat. Per a les Dones la salut significa molt més que un fet biològic. Està lligada a factors biològics, psicològics i socials i depèn del lloc que aquests factors ocupen en la societat.Tot i que s'han fet alguns progressos, com deia al començament, les societats del món sencer segueixen fallant a la dona en moments clau de la seva vida, particularment en l'adolescència i la vellesa. Aquestes són les conclusions de l'informe publicat per l'OMS Les dones i la salut: les dades d'avui, l'agenda de demà.L'OMS exhorta a actuar més enllà del sector sanitari per millorar la salut de les dones i les nenes en totes les etapes de la seva vida.L'informe mundial de la OMS proporciona  un recull de dades i necessitats específiques de les dones i els problemes de salut que afronten des del naixement fins a l'edat avançada.El gruix de l'atenció sanitària està a càrrec de dones, però poques vegades reben l'atenció que elles mateixes necessiten. Les dones viuen més que els homes, però aquests anys suplementaris no sempre s'acompanyen de bona salut. La biologia pot ajudar, però la societat no ho fa. En molts llocs, les dones i les nenes afronten problemes similars, en particular la discriminació, la violència i la pobresa, que augmenten el risc de patir mala salut.

"A l'informe que ens ocupa s'observa clarament que l'estat de salut de les nenes i les dones a l'Àfrica subsahariana és, pràcticament des de tot punt de vista, el pitjor del món sencer. Els donaré només un exemple: en els països rics, el risc de mort prematura de les dones de 20 a 60 anys és d'un 6%. A l'Àfrica subsahariana aquest risc és del 42%, és a dir, set vegades superior.

Abans d'intervenir davant de qualsevol problema de salut, cal fer balanç de la situació. Perquè les polítiques de canvi siguin eficaces, han d'abordar les esferes en que els progressos són insuficients, en que no se satisfan necessitats concretes, en què hi ha morts i malalties evitables o en què les tendències observades al llarg del temps susciten preocupació.

Quan comparem la salut de les dones i els homes, quines diferències observem i què signifiquen aquestes diferències? Quan comparem a les dones de diferents regions, cultures i grups d'ingressos, què desigualtats hi ha als resultats sanitaris i quines són les tendències? En els casos en què hi ha desigualtats, sabem a què es deuen?" Dra. Margaret Chan. Directora General de l'OMS.


En què consisteix l'enfocament de salut pública basat en el gènere?

Parteix del reconeixement de les diferències entre home i dona. Això ens serveix per determinar cóm difereixen els resultats, experiències i riscos sanitaris entre homes i dones, nens i nenes, i per actuar en conseqüència.

En la majoria de les societats la dona té un menor estatus social que l'home, el que es tradueix en relacions de poder desiguals. Per exemple, la dona es troba en condicions d'inferioritat en la família, la comunitat i la societat en general: té un menor grau d'accés als recursos i de control sobre els mateixos, i un menor pes que els homes en la presa de decisions. Tots aquests factors han portat a treure importància a la salut de la dona i a no prestar-ne la deguda atenció.

L'atenció a la salut de la dona s'ha centrat fins ara en els problemes que aquesta pateix durant l'embaràs i el part. L'enfocament de salut pública basat en el gènere ens ha servit per comprendre millor els problemes sanitaris de la dona i determinar formes d'abordar-los en dones de totes les edats. Per exemple, sabem avui que les malalties cardiovasculars són una important causa de mortalitat femenina. No obstant això, no es reconeix suficientment aquest fet, el que retarda la recerca de tractament i el diagnòstic entre les dones. La identificació de diferències de gènere en les malalties cardiovasculars ha permès formular estratègies de promoció de la salut i prevenció més eficaces, el que al seu torn ha redundat en millores de la salut de la dona en molts països.

Integració de les perspectives de gènere en la salut pública.


Integrar les perspectives de gènere en la salut pública significa tenir en compte les diferents necessitats de la dona i de l'home en totes les fases del desenvolupament de polítiques i programes. L'objectiu fonamental és aconseguir la igualtat de gènere. La incorporació d'una perspectiva de gènere en la salut pública implica abordar la influència dels factors socials, culturals i biològics en els resultats sanitaris per millorar així l'eficiència, cobertura i equitat dels programes.Com deia la Dra. Margaret Chan, al presentar l'informe: Les dones i la salut de 2009, en presentar aquest informe, l'OMS pretén iniciar un ampli diàleg de política per tal d'elaborar una agenda per al canvi tant dins del sector de la salut com molt més enllà d'ell.


Finalment, cal assenyalar que no hi ha una recepta mundial per al canvi. Els programes d'acció s'han d'adaptar als diferents contextos. Com s'assenyala en l'informe, els problemes de salut de la dona varien considerablement entre els països i les regions. Per exemple, l'embaràs de les adolescents és motiu de gran preocupació en molts països. En altres, en canvi, és necessari abordar el problema del suïcidi de les dones que ingereixen plaguicides. Aquesta és una forma horrible de morir i un senyal clar d'una misèria extrema i insuportable.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions