Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Material Coeducatiu
Il.lustració Brett Manning


"La situació de les dones és molt diferent d'uns països a uns altres, encara que tenen un denominador comú: a cap país del món les dones tenen els mateixos drets i oportunitats que els homes, la qual cosa les impedeix participar en igualtat de condicions en tots els àmbits de la vida.

Malgrat els canvis i esforços realitzats, continuen existint grans desigualtats entre homes i dones, que es manifesten de diferents formes:El 70% de la població que viu en la pobresa són dones.

Dos terços de la població adulta analfabeta són dones.

Cada minut mor una dona al món per causes relacionades amb l'embaràs i el part.

Aproximadament, una de cada tres dones i nenes en tot el món han estat colpejades o sotmeses a abusos sexuals al llarg de la seva vida.

El 90% de les víctimes de la guerra són civils, la majoria dones, nenes i nens.

La immigració femenina ha crescut en els últims deu anys un 74%, enfront del 22% que ha augmentat la masculina. La jornada laboral de les dones immigrants és un 37% més llarga que la de les espanyoles.


Il.lustració Mike Worrall
  


No obstant això, en paral.—lel a les xifres que donen mesura a la injustícia, en trobem moltes d’altres que ens parlen de la decisiva aportació de les dones al desenvolupament de les seves societats. Les dones produeixen entre el 60% i el 80% dels aliments en els països en vies de desenvolupament i la meitat a nivell mundial i la seva contribució en fe ines no remunerades suposaria en valor monetari l'equivalent a un 25%-30% del Producte Interior Brut mundial. Les dones han protagonitzat, i ho continuen fent, múltiples moviments en defensa dels Drets Humans, per la fi dels conflictes armats, la consolidació de la pau i la defensa del medi ambient, i són les dones les que s'ocupen d'atendre a membres de la família malalts o que no poden valer-se per si mateixos, tasques que són absolutament necessàries per garantir el funcionament dels sistemes de salut moderns.

Aquesta situació és conseqüència dels condicionaments de gènere -els rols i estereotips que les societats assignen a les dones i als homes per pertànyer a un sexe o altre - que condicionen la vida d'homes i de dones, limitant la seva llibertat, impedint el desenvolupament ple de les seves capacitats, tant personals com professionals.

  


Encara queda un gran camí per recórrer per arribar a la igualtat real entre dones i homes. Necessitem treballar per assolir un apoderament de les dones, desaprendre els mandats del gènere, repensar valors i actituds que impregnen les cultures i la vida de les persones que contribueixen a la desigualtat entre sexes.

L'educació és part essencial per a la transmissió dels rols i estereotips de gènere, d'aquí la importància que té com a eina de canvi social . Es converteix en imprescindible, per tant, treballar des de l'escola per la igualtat i abordar el sexisme en tots els àmbits educatius."

  
Nosotras creamos mundo (pdf).

Colecció "Por preguntar que no quede". Quaderns d'Educació en Valors.

Aquesta colecció neix de la col.laboració establerta mitjançant conveni entre els ministeris de Treball i Afers Socials i d'Educació i Ciència, a través de l'Institut de la Mujer i del Centre d'Investigació i Documentació Educativa (CIDE).

Es tracte d'un quadern que planteja molts temes a debat en relació a: dona i pau, coresponsabilitat, dones i natura... 

Belles o Bèsties? Les dones en el cinema dels dibuixos animats


L'Institut Asturià de la Dona ofereix aquesta unitat didàctica que analitza la construcció dels personatges masculins i femenins en les pel·lícules infantils de dibuixos animats. Aquests materials suposen una ajuda per el professorat al qual se li proporcionen pautes d'anàlisi i diferents activitats a desenvolupar a l'aula amb el alumnat.


Cuentos para pensar   Contes Coeducatius per l'educació de primària. Es tracta d'un recull de contes proposats per treballar des de comunitat educativa el tema de la coeducació i planteja una sèrie d'activitats entorns als contes. Aquest material ha estat elaborat per la Junta d'Andalussia.

Contar cuentos cuenta en masculino y en femenino 


Editat per l'Institut de la Mujer. Material pensat per a nenes i nens de 6 a 14 anys que planteja no només la reflexió sobre la necessitat d'una mirada crítica en la literatura infantil i juvenil sobre els estereotips sexistes sinó que a més proposa activitats per combatre'ls.


La revolución de los cuidados.
Quadern de contes amb l'objectiu de proposar i ajudar
a crear alternatives per a una educació no sexista, a través
de les quals qui eduquen puguin ser agents de
transformació per promoure des de tots els àmbits
educatius relacions més igualitàries entre dones i
homes.
Proposta de contes coeducatius, les unitats didàctiques i guies de lectures relacionades per edat.


Portada Informe Una visión de géneroMOU-TE PER LA IGUALTAT. ÉS DE JUSTÍCIA
Quadern de  material que es va elaborar dintre de la campanya que va organitzar Ajuda en Acció, Entrecultures i InteRed i amb el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) i l’Agència Catalana de Cooperació Internacional (ACCI). 
L'objectiu del quadern es proposar i ajudar a crear alternatives per a una educació no sexista, per mitjà de la qual els qui eduquen puguin ser agents de transformació per promoure des de tots els àmbits educatius relacions més igualitàries entre dones i homes. Còmic Igual ... QUÈ?
Portada Cómic
Dins el programa amb els joves, la campanya promou diverses activitats entre les que s'ofereixen recursos per treballar amb l'alumnat al voltant de la igualtat de gènere i la cooperació internacional. Aquest còmic és un dels recursos sobre la igualtat entre dones i homes, que s'ha elaborat amb l'objectiu de sensibilitzar sobre la relació directa que hi ha entre desigualtat de gènere i pobresa, i incorporar la igualtat de gènere com una de les preocupacions de la joventut catalana, per aconseguir un món més just.Si necessiteu consultar més material, recordeu visitar la pestanya: Dones

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions