Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Informe sobre la situació de les dones en el mercat de treball, elaborat per CCOO
La Secretaria de la dona i Cohesió Social de CCOO de Catalunya acaba de publicar el seu últim informe sobre la situació de les dones en el mercat de treball.

" L’informe 2013 sobre la situació de les dones a Catalunya apareix en un context en què la crisi s’ha aguditzat. 


Tornem a estar en un context de recessió, provocada per les polítiques que els governs central i català desenvolupen seguint les exigències del Fons Monetari Internacional (FMI), del Banc Central Europeu (BCE) i d’aquells que imposen els seus interessos en els mercats. Tots estan portant la ciutadania a una pèrdua de drets i a un retrocés en les conquestes socials i laborals que, en definitiva, estan fent pagar la crisi a aquells i aquelles que no l’han provocada. En aquest moment ja no podem parlar de retallades de l’estat del benestar, sinó del risc de la desaparició d’una gran majoria de drets i de la desaparició del model. Un dels passos més greus és l’aprovació, fa un any, de la reforma laboral, que ha destruït ocupació i que està empitjorant les condicions de treball de les persones treballadores, i, d’una manera especial, les dels col·lectius joves i immigrants, casos en què les dones joves i les dones immigrants estan en pitjor situació. D’aquest empitjorament, no en queda fora gairebé ningú, ja que l’últim any s’han perdut molts llocs de treball, tant en el sector privat com en el públic, han abaixat els sous de tots el sectors i les diferències salarials entre dones i homes, que s’havien reduït, en l’últim període a causa de la crisi i les polítiques dutes a terme s’han tornat a incrementar. Tanmateix, encara pot empitjorar amb la reforma de la negociació col·lectiva, que és un punt de la reforma laboral del qual aviat es veuran els efectes, amb la pèrdua de la ultractivitat dels convenis col·lectius (es poden veure afectats més del 50% dels convenis col·lectius sectorials).

També perillen drets socials assolits des de fa temps, com els que van associats a la reforma dels ens locals, en què hi ha el perill d’anul·lació de molts serveis d’atenció a les dones i serveis socials i sanitaris que es dispensaven des dels ajuntaments. Els passos regressius també es veuen en altres àmbits, com l’eliminació de la targeta sanitària a certs col·lectius, que exclou moltes dones de l’accés a molts serveis, l’increment dels copagaments i l’euro per recepta o les taxes judicials, que encara que afecten a tothom perjudiquen més els col·lectius més febles, a la majoria dels quals hi ha dones. També s’estan produint canvis en àmbits ideològics com l’educació i no hem d’oblidar l’intent de reforma regressiva de la Llei de salut sexual i reproductiva o el nomenament del comitè de bioètica, format per una majoria d’homes contraris a l’avortament. 

L’objectiu d’aquest informe és fer visible la persistència de les desigualtats de gènere, per delimitar millor el seu caràcter estructural i/o conjuntural, i, per tant, fonamentar la nostra exigència de posar en marxa les accions correctores apropiades per eradicar-les. Els indicadors que s’exposen en aquest informe s’han centrat fonamentalment en l’àmbit laboral, però sense deixar de banda la resta de les esferes socials. La manca d’informació a les diferents fonts estadístiques oficials fa que alguns aspectes no s’hagin pogut incloure. Aquest dèficit d’informació oficial evidencia la necessitat d’un organisme públic que s’encarregui d’elaborar un mapa de les (des)igualtats entre dones i homes que inclogui els principals indicadors de desigualtat laboral i social de gènere.

La retallada de les polítiques socials, l’increment dels costos de la vida i les privatitzacions dels serveis públics repercuteixen directament en les condicions de vida de les dones, ja que, d’una banda, es veu afectat un sector laboral marcadament més feminitzat i, de l’altra, la pèrdua de poder adquisitiu repercuteix en una major càrrega de treball reproductiu i domèstic per a les dones, fet que comporta de nou un retrocés respecte als avenços dels darrers anys." ( Font: informe sobre la situació de les dones en el mercat de treball. )Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions