Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Signatures perque la Generalitat compensi la retallada estatal en polítiques d'ocupació

Vull donar difusió per si algú o alguna esteu interessats en signar el manifest que es presentarà al Xavier Mena, conseller del Departament d'Empresa i Ocupació: Perque la Generalitat compensi la retallada estatal en polítiques d'ocupació.
  Les polítiques actives d’ocupació (PAO) tenen una importància cabdal en l’actual context econòmic de recessió i increment de l’atur. En un moment on l’economia catalana presenta taxes de creixement negatiu i un nombre d’aturats/des que segueix ascendint més enllà dels 600.000, els serveis ocupacionals contribueixen a generar activitat econòmica i a inserir persones al mercat de treball.

Les PAO s’adrecen a les persones i a les empreses, i s’executen des de la Generalitat, les corporacions locals i les entitats socials. Són serveis públics que actuen sobre l’oferta i la demanda de treball per tal de dinamitzar l’activitat econòmica. D’una banda, els seus programes ofereixen informació, orientació i formació a persones que busquen feina o que volen crear el seu propi negoci; de l’altra, donen suport a empreses en la gestió de la contractació laboral, l’impuls de la innovació, la recerca de personal o la identificació de perfils professionals.

De forma sorprenent i contra el que sembla de sentit comú en la conjuntura actual, les PAO han sofert enguany una retallada sense precedents. Els fons destinats a aquestes polítiques s’han reduït el 2012 –en plena crisi econòmica- un 58%, passant dels 457 als 191 milions d’euros. Una retallada de dimensions desproporcionades que tindrà un impacte molt negatiu sobre les més de 500.000 persones ateses per aquets tipus de programes, i de retruc sobre els més de 1.000 professionals que treballen avui en aquest sector. En resum, més persones en situació d’atur: mentre els usuaris dels serveis d’ocupació veuran com desapareixen serveis que milloren les seves possibilitats d’inserció al mercat de treball, els professionals que generen ocupació veuran desaparèixer els seus llocs de treball.

 
Els i les sota signants manifestem el nostre rebuig frontal a aquesta retallada. Per injusta, perquè penalitza les persones amb més dificultats d’accedir al mercat de treball. Per ineficient, perquè l’estalvi generat no suposarà una millora sinó un empitjorament de l’ocupació a Catalunya. Per ineficaç, perquè no aconseguirà reduir el nombre de persones aturades al nostre país. Som conscients que la retallada té el seu origen en la distribució de fons per part de l’Estat. Però la Generalitat de Catalunya no pot mirar cap a una altra banda davant d’un ajust pressupostari que deixarà sense resposta a bona part de les 615.000 catalans/es que es troben avui en situació d’atur.

Per aquesta raó, els i les sota signants demanem que el Departament d’Empresa i Ocupació doti un pressupost extraordinari que compensi la retallada anunciada de les PAO, i que faci possible mantenir els serveis públics d’ocupació que presten avui la Generalitat, les corporacions locals i les entitats socials.

Si esteu interessats en signar, el podeu fer a:

https://www.change.org/es/peticiones/xavier-mena-conseller-del-departament-d-empresa-i-ocupaci%C3%B3-que-la-generalitat-compensi-la-retallada-estatal-en-pol%C3%ADtiques-d-ocupaci%C3%B3#

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions