Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

"Una altra de les tristes realitats que no hauria d'existir."




La extorsión,
el insulto,
la amenaza,
el coscorrón,
la bofetada,
la paliza,
el azote,
el cuarto oscuro,
la ducha helada,
el ayuno obligatorio,
la comida obligatoria,
la prohibición de salir,
la prohibición de decir lo que se piensa,
la prohibición de hacer lo que se siente
y la humillación pública
son algunos de los métodos de penitencia y tortura tradicionales en la vida de familia. 
Para castigo de la desobediencia y escarmiento de la libertad, la tradición familiar perpetúa una cultura del terror que humilla a la mujer, enseña a los hijos a mentir y contagia la peste del miedo.
(Eduardo Galeano)


El passat 25 d'abril va ser el dia Internacional de la Lluita contra el Maltractament Infantil, i avui vull fer resó del problema que molts dels nostres nens, nenes i adolescents continuen patint.






Tots els NENS, NENES I ADOLESCENTS TENEN DRET A:

La vida, dignitat, llibertat, identitat, integritat, imatge, salut, educació, recreació, descans, cultura, i a ser tractat en igualtat de condicions, independentment del seu sexe, religió i/ocondició social.

Ser protegit respecte de l'abús sexual, l'abandonament, de la prostitució, de tot tracte discriminatori, i de l'explotació econòmica

A mantenir els vincles amb els pares, avis i familiars

A rebre assistència econòmica de la família

 

Pares, Mares, Educadors, Mestres,... HEM de:


Respectar l'infant, nena i adolescent, alimentar, cuidar la salut i vetllar per l'educació




El maltractament infantil és un atemptat als drets més bàsics dels nens, nenes i adolescents, consagrats a partir de la Declaració Universal dels Drets Humans. tots/es els menors d'edat tenen dret a la integritat física i psicològica i a la protecció contra totes les formes de violència. La Convenció sobre els Drets del Nen (CDN) -Adoptada per Nacions Unides l'any 1989 - en el seu article 19 exigeix ​​als seus Estats part adoptar "totes les mesures legislatives, administratives, socials i educatives per protegir el nen contra tota forma de perjudici o abús físic o mental, abandonament o tracte negligent, maltractaments o explotació, inclòs l'abús sexual, mentre el nen es trobi sota la custòdia dels seus pares, d'un tutor o de qualsevol altra persona que el tingui al seu càrrec ". D'igual manera, el Comitè dels Drets del Nen de Nacions Unides ha emfatitzat la importància que els països membres prohibeixin tota forma de càstig físic i tracte degradant contra els nens i nenes (CDN, 2006)  No obstant això, per raons socials i culturals, és sabut que els nens, nenes i adolescents pateixen violència a la llar, a l'escola, en els sistemes de protecció i de justícia, a la feina i en la comunitat. és així que els menors d'edat són agredits precisament en aquells espais i llocs que haurien de ser de protecció, d'afecte, d'estímul al seu desenvolupament integral i de resguard i promoció dels seus drets. Un dels factors que els confereix gran vulnerabilitat és la manca d'autonomia derivada la seva curta edat i els conseqüents alts nivells de dependència emocional, econòmica i social respecte dels adults o de les institucions (Pinheiro, 2006), el que els dificulta posar fre a la situació que pateixen, demanar ajuda o denunciar els fets.








CALAIX DE RECURSOS DE LA CAMPANYA "UN DE CADA CINC"




Informació general:

Materials de sensibilització:
Conte 



Manual sobre definició, prevenció, detecció i notificació de l' Abús Sexual Infantil:
Formació de profesionals. Una estratègia imprescindible per erradicar l' Abús 
Sexual Infantil
Guia Didàctica per Educadors amb activitats dirigides a la prevenció per a nens i nenes de 3 a 7 anys

Boletín Informativo sobre la Campaña “Cero de Cada Cinco”: http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/1de5_Bolet%C3%ADn%20Informativo_n%C2%BA1.pdf

La Campanya a Internet:


Oltres materials editats per FAPMI relacionats amb l'objectiu de la campanya:
Tríptic "Abuso Sexual infantil: lo que nos conviene saber" Castellà

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions