Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Desigualtat salarial entre dones i homesLa passada setmana es va celebrar el  Dia per la Igualtat salarial entre dones i homes, ( 22 de febrer)  i  Emakunde (Institut Basc de la Dona), va recordar que la discriminació salarial és un dels factors que reprodueix i perpetúa la desigualtat de dones i homes a la nostra societat.   La diferència salarial entre els dos sexes a Euskadi és de més de 7.000 euros anuals, així com que més del 85% del treball a temps parcial és desenvolupat per les dones.En aquest sentit, l'Institut ha indicat que, segons es desprèn de les dades de l'Enquesta d'Estructura Salarial de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la diferència salarial entre homes i dones al País Basc és de 7.139,50 euros. El salari anual mitjà de les dones és de 19.771,80 euros, mentre que el dels homes és de 26.911,40 euros. Per àmbits, les majors diferències es registren en el sector serveis, el que major nombre de dones contracte. Així mateix, mentre que la bretxa salarial entre homes i dones a Espanya és d'un 25,6%, es calcula que la mitjana dels països de la Unió Europea és d'un 17,4%.

Emakunde ha indicat que es tracta de xifres "contundents" que posen de manifest un problema els factors són "de difícil identificació per a l'opinió pública". Segons ha explicat l'Institut de la Dona, aquesta dificultat fa que la consciència social no sigui paral · lela a la magnitud i la importància del problema.
En aquesta mateixa línea trobem les xifres de l'informe que va fer l'INE  "mujeres y hombres en España 2010".   El 77,6 % de persones ocupades a temps parcial l'últim quatrimestre del 2009 eren dones.

Del total de dones ocupades, un 23,4%  tenen jornades a temps parcial. En el quart trimestre del 2009, un 13,2% del total d'ocupats correspon a persones ocupades a temps parcial, del qual un 77,6% són dones.
Considerant el total de dones ocupades, un 23,4% jornada parcial, mentre que en el cas dels homes aquest percentatge és del 5,3%.

Respecte als diferents motius de la jornada parcial en homes i dones i segons la informació que proporciona l'Enquesta de Població Activa del quart trimestre de l'any 2009, la causa principal d'aquest tipus de jornada és no haver pogut trobar feina de jornada completa (un 49,6% en homes i un 44,7% en dones).
En els homes la segona raó és per altres motius (18,7%) i en les dones (16,8%) és la cura de menors o de persones adultes malaltes, incapacitades o majors.

El 79,7% de les persones ocupades a temps parcial per tenir cura de persones dependents són dones. En moltes ocasions, les dones "han d'acceptar" ocupacions de major flexibilitat laboral per equilibrar les necessitats de la feina i la família, el que contribueix a l'esmentada segregació laboral. "En conseqüència, existeix en tot el món una representació excessiva de les dones en treballs de temps parcial".

 


Il.lustració Margarita Sikorskaia
La presència o no de fills i filles condiciona el repartiment dels diferents tipus de jornada entre la parella.   La "segregació ocupacional" és un dels factors que originen aquest tipus de 
discriminació. La segregació horitzontal i vertical  porta a les dones a determinats tipus de treball o les impedeix ocupar posicions de lideratge, i  fruit d'aquesta segregació, existeixen les ocupacions considerats "femenines i pitjors retribuides".
 
 
En un 63,4% de parelles sense fills tots dos treballen a temps complet, però descendeix al 38,0% si hi ha fills menors de 6 anys. Si es consideren les llars que corresponen a parelles amb edats compreses entre 25 i
49 anys.Sense la presència de fills, en un 63,4% d'aquests llars tots dos treballen a temps complet.
Aquest percentatge baixa considerablement al 38,0% si hi ha un fill petit menor de sis anys i és del 41,6% si el fill petit és més gran de sis anys, segons la informació que proporciona l'Enquesta de Població Activa per al any 2008.El nombre de fills disminueix la taxa d'ocupació de les dones, al contrari del que passa als homes.
 
En analitzar la taxa d'ocupació d'homes i dones (de 25 a 49 anys) en funció del nombre de fills, s'observa que en les dones aquesta taxa disminueix amb el nombre de fills, mentre que en el cas dels homes la taxa s'eleva amb la presència d'un i dos fills.

La principal raó de la incativitat en dones és la realització de les tasques domèstiques ( 43,2% davant un 5,7% dels homes).

 Així mateix, Emakunde ha subratllat que "no es pot oblidar" que un elevat percentatge de les persones ocupades en el sector informal són dones. Les tasques de cura dels familiars i de la llar, "que segueix recaient en un alt percentatge sobre les dones", els impedeix, en molts casos, la promoció en igualtat amb els homes en el mercat laboral. La discriminació s'intensifica per l'existència de "nombrosos" àmbits d'activitat amb major presència d'homes que es beneficien de retribucions suplementàries, el que amplia les divergències salarials entre els sectors fora dels tipus bàsics.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions