Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comunitats d'AprenentatgeLes Comunitats d’Aprenentatge es defineixen com un projecte de transformació social i cultural d’un centre educatiu i del seu entorn per a aconseguir una societat de la informació per a totes les persones, basada en l’aprenentatge dialògic, mitjançant una educació participativa de la comunitat,
que es concreta en tots els seus espais, inclosa l’aula.
Rosa Valls

Les xarxes s'han convertit avui en dia en la forma organitzativa més important del nostre temps, donant un nou gir a l'activitat de la societat en general i dels centres escolars en particular.


 Les xarxes educatives són estructures intencionals, amb interessos-objectius comuns, en què tots els seus membres tenen la possibilitat de treballar i responsabilitzar-se en igualtat. Això genera una gran cohesió de grup que incrementa la confiança, així com un enfortiment de relacions satisfactòries.

Les estructures organitzatives que es creen dins les xarxes ofereixen oportunitats d'aprenentatge als professionals, permetent detectar les necessitats de gestió i de direcció Les xarxes afavoreixen el canvi, oferint un mitjà per exercir el lideratge i la responsabilitat compartida, en què persones diverses contribueixen amb funcions diferents, donant lloc a un lideratge distribuït.


Els canvis significatius en els centres educatius requereixen una barreja equilibrada d'estímul, suport i exigència, a més d'una estratègia planificada. Les xarxes són una bona alternativa per integrar esforços, recursos i plans conjunts.
 
 
Les Comunitats d'aprenentatge es caracteritzen per obrir les possibilitats formatives a les famílies. Aquesta formació incideix significativament en l'aprenentatge dels seus fills i filles. Són les famílies les que manifesten les seves inquietuts i, en funció dels recursos, es desenvolupa un o altre tipus de formació.
 
 
La implicació de les famílies, del voluntariat i la participació activa del centre en el barri o poble possibiliten l'ampliació de la seva franja horària. L'alumnat pot rebre el reforç o l'ampliació que necessita per desenvolupar enterament les seves capacitats. La presència de la persona adulta o la d'aquell company o companya una mica més gran que l'acompanyen en el seu aprenentatge, li proporciona seguretat i una major autoestima. D'aquesta manera s'accelera el seu aprenentatge i es creen interaccions que afavoreixen la confiança, la pertinença a la comunitat i la millora del clima de convivència en el centre.
 
 
Per aquest motiu, potenciant les xarxes es pretén:
 
Materialitzar la idea de l'aprenentatge permanent, entès com a aprenentatge eficaç.
 
Possibilitar la col·laboració perquè els professionals exposin obertament les seves creences i les seves pràctiques, aconseguint estendre innovacions més enllà d'on es produeixen.
 
Donar suport a projectes globals per a tot el centre que millorin els resultats de l'alumnat.
 
Impulsar la professionalització docent, l'intercanvi d'experiències, jornades de formació, etc.

 
 
 
El projecte Comunitats d'Aprenentatge considera la superació dels problemes de convivència i el fracàs escolar com a objectius prioritaris. Per a la seva consecució, urgeix una transformació dels centres educatius i dels seus contextos socioculturals fundada en la interacció entre tots els gents de la comunitat educativa. Aquesta forma d'operar comporta un model de prevenció i resolució de conflictes basat en el diàleg i en la participació la derivació final és la millora de la convivència i dels resultats acadèmics
Com diu Ramón Flecha, quan sorgeix el conflicte és difícil determinar quin ha estat el seu origen i resoldre'l no sempre és fàcil. Les comunitats d'aprenentatge generen espais de diàleg on les persones implicades poden expresar-se i ser escoltades en posició d'igualtat. En aquests espais es pot recollir l'opinió de diferents membres de la comunitat sobre quin ha estat el seu origen o quines són les causes. Les diferents habilitats i capacitats de resolució dels membres de la comunitat ajudaran a mantenir un diàleg igualitari que permetrà arribar al consens entre totes les parts implicades.
 
 
  
El projecte de Tertúlies literàries dialògiques  és una de les actuacions educatives més significatives de les comunitats d'aprenentage que s'està portant a terme al nostre territori: partint d'un text de la literatura universal, tant alumnat, com professorat, famílies i altres agents, dialoguen sobre allò que han llegit.
 

Aquesta activitat contribueix a millorar l'aprenentatge, facilita el treball a fons dels valors i permet la reflexió sobre els conflictes.
  
Aquí teniu l'entrevista on la directora de l'escola Mare de Déu del Rocío (Sant Vicenç dels Horts), Belinda Siles, explica l'organització i desenvolupament de les tertúlies literàries dialògiques en el centre.

 
 
 
Edu3.catDes de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya -XTEC- s'ha llançat la nova pàgina web de Comunitats d'Aprenentatge. Hi podràs trobar informació i recursos sobre el projecte. ¡Accedeix!
 
 
Us recordo que el pròxim dissabte dia 1 de Desembre al matí la FAPAC, la FMRPC i ODISSEA organitzen una jornada al CaixaForum per a donar a conèixer els resultats del projecte de recerca INCLUD-ED. En aquesta jornada es presentarà la ponència de l’investigador principal del projecte, Ramón Flecha. També hi participaran els diferents agents educatius (famílies, alumnat, professorat, etc.), així com membres de les tres entitats organitzadores, en dues taules rodones.
 
INCLUD-ED ha estat fins el 2011, any de la seva finalització, la investigació de més recursos i més rang científic dels Programes Marc de recerca de la Comissió Europea sobre educació escolar. El principal objectiu del projecte és identificar les estratègies educatives que contribueixen a superar les desigualtats i fomenten la cohesió social i aquelles que generen exclusió.
 
Des d’ODISSEA es proposa que tothom, tant familiars, com professorat, voluntariat i altres persones interessades tinguin el dret a accedir als resultats de les millors recerques educatives per millorar, entre tots i totes, l’educació dels nens i nenes. Només des de la combinació entre ciència i il·lusió, entre les millors recerques i la implicació de tots els agents implicats en l’educació, és possible aconseguir els millors resultats educatius a tots els nivells.
 
 
Inscripció: http://ves.cat/bmHF
 
Si t'interessa pots  accedir al  Programa    En relació al tema d'avui us deixo amb un parell d'articles interessants de sengles experiències de Comunitats d'Aprenentatge:
 
" Les famílies també són escoles" publicat al diari de L'Hospitalet s'explica el desenvolupament del projecte de les Comunitats d'Aprenentatge a l'escola Joaquim Ruyra

 
"Una escola entre tots", publicat pel diari El punt-Avui, ens presenta l'escola L'Amitat de Figueres, que des de fa deu anys funciona com a comunitat d'aprenentatge, basada en la interacció entre alumnes, mestres i famílies

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Si vols fer aportacions i comentaris, pots incorporar-los en aquest espai i en breu els veuras penjat. Gràcies per compartir les vostres opinions